Toplam: 45 sonuç bulundu.

Aranacak:
Sadece Burada Ara:

Sayfa 3 / 3

41. İbadet Maksadıyla Yapılan Aşûra Bid'at Mıdır?
(Fıkıh)
Halis ECE İbadet Maksadıyla Yapılan Aşûra Bid'at Mıdır? Kafa karıştırmaya, Müslümanların gönlünü bulandırmaya matuf sorulardan biri bu; yani başlıktaki cümle. *** Bir başka soru ve ceva ...
19 Ocak 2012 tarihinde oluşturuldu.
42. Terâvih namazı 20 rek’ât ve müekked bir sünnettir
(Fıkıh)
... r: “Terâvih namazı hiç şüphesiz müekked bir sünnettir. Hz. Ömer, bu namazın cemaatle ve yirmi rek’at kılınmasını şahsî bir ictihadı ile yapmadığı gibi, bir bid'at olarak da emretmemiştir. O, kendisini ...
19 Ocak 2012 tarihinde oluşturuldu.
43. Mübarek gecelerdeki namazlara yapılan itirazlara cevaplar
(Soru - Cevap)
... msil ediyorlardı. Bunların arasındaki ihtilaf ve niza’ hiçbir şekilde yatışmıyordu. Kadızâdeliler, her yeni çıkan ve yapılan şeye "bid'at" diyerek, şiddetle hücum ediyorlardı. Bunlar; Regaip, Mi’rac, Berat v ...
19 Ocak 2012 tarihinde oluşturuldu.
44. Kalbî zikir ve Nakşibendî yolunun büyüklüğü
(Tasavvuf)
Halis ECE   "Malum olsun ki; bu yüce yolun yüksekliği ve Nakşibendiyye tabakasının üstünlüğü, ancak ve ancak sünnet-i seniyyeye sımsıkı sarılma ve çirkin bid'atlardan kaçınma sebebiyledir. Bund ...
17 Ocak 2012 tarihinde oluşturuldu.
45. Bid'at nedir, hurâfe neye denir?
(Akâid)
  Halis ECE Lûgat manasiyle “bid‘at”, ibda‘ masdarından meydana gelmiş bir isimdir. Sanat ifade eden bir şeyi, geçmiş bir örneği esas almaksızın ilk olarak yapmak, icat etmek mânâsına gelir. ...
17 Ocak 2012 tarihinde oluşturuldu.
Go to top