Değerli Hocam;

Siteniz hayırlı mübarek olsun, yeni buldum ama çok memnun oldum, arkadaşlarımada tavsiyelerde bulunuyorum , öneriyorum. Allah hizmetlerinizin devamını nasip etsin. 

Hocam Vahhabilerin malumunuz üzere şöyle bir fasid itikatları var ; 

"Peygamber efendimiz (S.a.v) devrinde insanlar putlara tapıyorlardı ama onlar Allahı biliyorlardı. Onlara neden siz sadece allaha tapmıyorsunuz diye sorulduğunda, biz allaha inanıyoruz ama bunlar bizi allaha yakınlaştırsın diye biz bunlara tapıyoruz , hürmet ediyoruz. diyorlarmış" Puta tapanların bunları söylemeside Tarikatı, rabıtayı, tevessülü, istiğaseyi, teşeffü'yü reddederek bunları yapanlara benzetilerek, şirk koştuklarını ileri sürüyorlar. Buna delil olarakta şu ayeti "Celâlım hakkı için sorsan onlara: kendilerini kim yarattı elbette Allah derler, o halde nasıl çevrilirler? (Zuhruf/87) ve şu ayeti kerimeyi Andolsun ki onlara: «Gökleri ve yeri kim yarattı?» diye sorsan mutlaka «Allah» diyecekler. De ki: «Hamdolsun Allah'a» Fakat pek çokları bilmezler. (Lokman/ 25)  delil getiriyorlar.Putların konuşmasınıda" Dikkat et, hâlis din yalnız Allah'ındır. O'nu bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler: Onlara, bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz, derler. Doğrusu Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve inkârcı kimseyi doğru yola iletmez. (Zümer/3). Ayet-i Kerimesini delil getiriyorlar.

Bu şekilde Kıyası Meal Farık ile kıyaslayan kimselere ne cevap vermeliyiz...

Allah muvaffak kılsın. Ceupper

 

*******

Kıymetli kardeşim;

Siteyle tanışıklığınızın yeni olduğu belli. Henüz etraflıca bakıp tedkik edememişsiniz. Eğer bakıp inceleme fırsatınız olsa idi, Ana Sayfa’nın sağındaki Kategoriler listesinin sonundaki Râbıta başlığını da, Aynü’l-Hakika fî Râbıtati’t-Tarîka isimli risale üzerindeki çalışmayı da görür bu soruları sorma lüzumunu hissetmezdiniz. Kaldı ki sözünü ettiğiniz zırvalar-martavallar artık iyiden iyiye bayatladı. Bunları tekrar etmenin kime ne faydası olacak. Olan sana-bana oluyor. En değerli sermayemiz olan vaktimizi çalıyorlar. Kısacası oturup bunlara yeni yeni cevaplar vermeye kalkışmak, aynen tekerleği de Amerika’yı da tekrar tekrar keşfe çıkmak gibi oluyor. Ki, bu da abesle iştigâldir malumunuz.

Sizden ricam; söz konusu makaleleri, tasavvufla-tevessülle alakalı çalışmaları ve cevabî yazıları lütfen dikkatlice okuyunuz. Şayet ondan sonra kafanızda bir istifham çengeli oluşursa, gene görüşür cevaplamaya çalışırız.

Dualarınıza mukabil bizden de selam ve hayır-dualarla cümlemiz hakkında rızâ-yi ilahiye muvafık muvaffakıyetler niyaz ederim.

Go to top