Selamün aleyküm Halis amca;

Ben bir soru soraabilir miyim amca? Cevaplarsanız sevinirim.

ALLAH'a emanet olun. Herkese Selam!!!

Sorum şu: Sağlık için alkol kullanmak veya alkollü ilaç yapmanın hükmü nedir? Yani sağlık için alkol haram mı değil mi? Hamza Yavaş – İzmir

*******

Ve aleyküm selam sevgili yeğenim. Bizimkilerin de sizlere selamları var.

Soruna gelince…

Hemen belirtelim; haramda şifa yoktur. Sağlık için de olsa alkol kullanmak caiz olmaz, haramdır.

İlaç yapımında yani ilacın terkip ve teşekkülünde eğer alkolün dışında bir başka madde kullanımı imkânsız ise, zarureten kullanılabilir.

İlacı hastanın kullanımı bakımından da, şayet o ilacın emsâli ve muâdili (benzer ve eşdeğer) alkolsüz bir ilaç varsa, alkolsüz olan tercih edilmeli, o alınmalıdır. Yoksa zarureten onun kullanılmasında da dinen bir mahzur olmaz, ihtiyaca göre kullanılabilir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki;

Allah Teala, verdiği derdin şifasını da vermiştir. Her derdin bir devası (ilacı) vardır. İlacı bulunur, tedavi yapılırsa, Allah’ın izniyle hasta iyileşir.” [Tirmizî, Sünen, Tıb, Hadis no: 2038]

Başka bir hadisi şerifte ise; tedavi olmayı ilahi takdire aykırı sayarak “Ey Allah’ın Rasûlü! Tedavi olalım mı? Allah'ın takdirine karşı bunun bir yararı olur mu?" diye soranlara,

- “Tedavi olmak da Allah’ın takdiridir. Tedavi olunuz; zira Cenab-ı Hak hiçbir hastalık yaratmamıştır ki, devasını da yaratmış olmasın. Sadece biri hariç, yaşlılık müstesna (onun ilacı yoktur).” [Tirmizî, Sünen, Tıb, Hadis no:2065] buyurmuştur.

"Şüphesiz Allah, şifanızı/ilacınızı size haram kıldığı şeylerde yaratmamıştır." [Ebu Davud, Sünen, Tıb 11; Mâlik, Muvatta, Ayn 12] diye de buyurmuşlardır. Nitekim Târık b. Süveyd (r.a.) adlı sahabî ona şarabı sordu da, O da yasakladı. Tarık, "Ama ilaç olarak kullanıyoruz!.." deyince de, "O deva değil derttir" buyurdular.

Buharî, yukardaki hadise benzer bir rivayeti naklettikten sonra, Rasülüllah’ın (s.a.v.) "Kim hamr'da (şarapta), tedavi ararsa Allah ona şifa vermesin!" buyurduğunu da kaydetmiştir.

Bu hadis-i şerifler ışığında fukahanın çoğunluğu; normal durumlarda pis ve haram şeylerle, bu arada içki (hamr-alkol) ile tedavi olunamayacağı görüşüne varmışlardır.

Ancak, yukarıda da belirttiğimiz üzere, alkol ihtiva eden ilaçların yerini tutacak başka ilacın olmadığı… Hastanın da böyle bir ilacı almadığı zaman hayatî tehlikesi bulunduğu... gibi anormal bir durum söz konusu ve bu hâl de hâzik (mütehassıs-uzman) bir Müslüman hekim tarafından söyleniyorsa, böyle ilaçların zaruret miktarı alınacağını / alınabileceğini hemen hemen bütün âlimler kabul etmişlerdir. Ayrıca bkz.

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/596-ilaclarda-alkol.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/2532-deodoraint-ve-parfumler.html

http://www.mollacami.net/soru-ve-cevaplar-570.html

Go to top