Hocam bir sorum olacaktı: Çatışma sırasında ölen teröristin ve dinî bir ceza uygulaması mesela had ve recm sonucu ölenlerin cenaze namazları kılınır mı? E. Sabri Yalçın - İstanbul

*******

Değerli kardeşim;

Sorunuz iki maddeden oluşuyor, teker teker ele alıp cevaplamaya çalışalım.

1- Çatışma esnasında öldürülen eşkıyanın / anarşistin / teröristin ve soyguncuların, yol kesicilerin cenazeleri de yıkanmaz, namazları da kılınmaz. Açılan bir çukura itilip gömülür. Detaylı açıklama aşağıda ayrı bir başlık altında gelecek.

2- Şer’î / dinî bir cezanın uygulanması sonucunda ölenlerin cenazeleri yıkanır ve namazları kılınır. Mesela sizin de belirttiğiniz üzere, hırsızlık yahut zina gibi herhangi bir hadd, kısas ya da recm cezasının yerine getirilmesi neticesinde ölen bir mü'min, normal şekilde yıkanır, namazı kılınır ve Müslüman mezarlığına defnedilir.

***

Cenaze namazı kılınmayan kimseler

İslâm fıkhına / hukukuna göre, bazı büyük günahları işleyen kimselerin cenaze namazları kılınmaz. Bazılarının da cenaze namazları kılınmadığı gibi, cesetleri de yıkanmaz.

Bunların cenazelerinin yıkanmayıp namazlarının kılınmaması, o günahları sebebiyle imandan çıktıkları, İslâm’dan mahrum kaldıkları için değildir. Zira Ehl-i Sünnet inancına göre, büyük günahlar dahi kişiyi imandan çıkarmaz.

Belki de sebep; böylesine dehşetli bir mahrumiyete müstahak olacak denli büyük bir günah işlediklerinin nazar-ı dikkate alınması, benzeri günahlara girilmemesinin ikaz ve tembihi içindir.
Aynı zamanda da, işlediği o büyük günah ve hatanın dünyevî bir cezası olsun diyedir.

Cenazeleri kılınmayan bu büyük günah sahipleri şunlardır.

1- Kâtıu’t-tarîqlar: Yani, yol kesip adam soyan eşkıya, mesken ve iş yeri basıp soygun yapan anarşistler, teröristler...

Bunlar, İslâm’ın hiçbir zaman müsaade ve musâmaha etmediği gasp suçu işlemiş, âmmenin / kamunun huzur ve hayat hakkını gasbetmiş kimselerdir.

Şayet bu eşkıyalık ve anarşistlikten vazgeçip tevbe-istiğfar etmezlerse, namazları kılınmadan defnedilirler.

2- Anne-babasını öldüren nankör evlâtlar: Anne-babasının kendisi için katlandığı fedakârlık ve yaptığı hizmetlere karşılık onları kasten ve zulmen öldürmekle mukabele eden nankör evlât da, cenaze namazı kılınmadan defnedilir. Ayrıca da öldürmüş olduğu anne veya babasının mirasından da mahrum bırakılır.

3- Boğmak suretiyle birden fazla adam öldürenler: Bunların da cenaze namazı kılınmaz.

Zira haksız yere boğmak suretiyle adam öldürmek, hunharlık ve vahşetin en dehşetlisidir.

4- Meşrû‘ İslâm Devletine haksız yere baş kaldırıp isyan edenler: Bunlar devlet hâkimiyetini / otoritesini yıkarak âsâyişi bozmak ve idareyi İslâm’dan uzaklaştırmak için isyana başlayan âsîlerdir. Hatta böyle âsilerle, yol kesip baskın yapan eşkıya ve anarşistler, eğer çarpışma esnasında öldürülürlerse, namazları kılınmadığı gibi, cenazeleri de yıkanmaz.

Bu iki kısmın cenazesi yıkanmadan açılan çukura itilir, biraz önce belirttiğimiz üzere, ibret olsun diye cenaze namazı kılınmadığı gibi, yıkanması da terk edilir. 

Ancak bu saydıklarımızın hepsi de tevbe-istiğfar edip yaptıklarından pişman olurlarsa, tevbeleri samimî sayılarak öldüklerinde namazları kılınır, gerisi Allah’a havâle edilir.

Go to top