Adak kurbanının etinden sahibi yiyebilir mi? İsim mahfuz

Adak kurbanının eti tamamen fakir fukaraya dağıtılır. Onun etinden nezrin sahibi (adağı adayan kişi) yiyemeyeceği gibi, usûl ve fürû tabir edilen yakınları da yiyemez. Yani, adağı yapanın kendisi, anne-babası, dede ve nineleri, evlat ve torunları… o adaktan yiyemezler. Kadınla erkek arasında adak hususunda bir fark yoktur. Fakat kişinin kayın validesi, kayın pederi (şayet fakirseler) yiyebilir. Bu hayvanın etini fakire tasadduk etmek gerekir. [İbni Âbidin, Reddü’l-Muhtâr, 5, 208]

Soruyla alakalı bir fetva tam da şöyledir:

"Zeyd, adak olarak kestiği kurbanın etinden nafakası kendisinin üzerine lâzım gelen kimselere yedirse helâl olmaz" [Abdürrahim Fetvalarından, Hulâsatü’l-Ecvibe, 2/161] 

Yani kesilen adağın etinden, kişinin karısı, evlat ve torunları ile anne-baba, dede-nine gibi nafakası kendi üzerine lâzım gelen (bakmakla yükümlü olduğu) insanlar yiyemezler. Bundan istifade etmek, tamamen sayılan kimselerin dışında kalan fakir Müslümanların hakkı olmaktadır. Eğer bu hükmü bilmeyerek veya ihmâl ederek (dikkatsizlikle) yedirmiş olsa, bedelini fakirlere tasadduk etmesi gerekir.

Go to top