selamün aleyküm hocam siteniz kapanmış bir hadis vardı sizin sitede varmış efendimizin makamımla tevessül ediniz diye nasıl ulaşabiliriz onun dışında nerde vardır. Gökhan Esmaoğlu – Facebook

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

Evet, maalesef bu günlerde sitemizde bir problem yaşıyoruz. İnşaallah en kısa sürede açılır, biz de sürekli bu durumu açıklamaktan kurtulmuş oluruz.

Mevzû-i bahs olan hadis-i şerif mealen şöyledir:

“Benim câhım (makamım, manevi mevkiim-mertebem) ile tevessül ediniz. Zira şüphesiz Allah nezdinde benim câhım pek büyüktür.” [et-Tevessül, S., 128-130; İktidâu’s Sırâtı’l Müstakîm, 2, 318; Kâidetün Celîletün fi’t tevessüli ve’l vesîle, S., 252, No: 175]

Her ne kadar bazılarınca zayıf görülse de, böyle bir hadis-i şerif vardır ve ayrıca bunun hadis usûlü kıstaslarınca bu şekilde değerlendirilmesinin amelî yönden bir mahzuru da yoktur. Çünkü tevessülün neyle, kimle yapılabileceği hakkında bu manayı teyid eden daha pek çok nass ve Asr-ı Saadet’ten başlayarak İslâm tarihi boyunca sayısız uygulama mevcuttur. Mevzuun detayı için bkz.

http://www.halisece.com/akaid/211-tevessul-nedir-neyle-ve-kimle-yapilir.html 

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/520-tevessul-hakkinda.html

Yazıların google adresleri:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nUP_sDp7JsgJ:www.halisece.com/akaid/211-tevessul-nedir-neyle-ve-kimle-yapilir.html+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=tr

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kOSf9MQ2GvIJ:halisece.com/sorulara-cevaplar/520-tevessul-hakkinda.html+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=tr

Go to top