Evradı Bahaiyye..?

Soru: Türkan yılmaz tarafından yazıldı. Kategori: Soru – Cevap

*******

Selamün aleyküm.

Evrâd-ı Bahaiyye, Silsile-i Zeheb’in (k.esrârahum) 15’inci halkasını teşkil eden Şâh-ı Nakşibend Muhammed Bahauddîn (k.s. d. 718/ 1318 – v. 791/ 1389) hazretlerinin evrâd-ı şerifeleridir.

Fazla teferruâta girmeden bir nebze bahsedebiliriz.  

Bu Evrâd-ı Şerif, her nevi hayırların, menfaatlerin celbi (temini-getirilmesi), kötülüklerin def’i / giderilmesi, mânevî terakkî ve inkişâfların husûli maksat ve gayesiyle, ehlinden izinle okunur. Öyle ulu-orta, kafana göre değil. Fakat unutmamak gerekir ki; günah veya dinen memnu‘ ve mahzurlu olan birşey için okunmasında, dua kabul edilmeyeceği gibi okuyan da günahkâr olur, zarar görür.

Şâh-ı Nakşibend hazretleri, “Bana bu evrâdı Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) âlemi mânâda öğretti. Her gece bana ders verip tâlim ederdi. Hatta yanında ezberledim” buyurmuşlardır. [Bkz. Hamza bin Şemsad, Menbau’l-Esrâr]

Ve yine aynı zat: “Evrâd’ın içinde İsm-i A‘zam'ın 2 kere zikrolunduğunu ve bu ismi 40 kere tecrübe ettiğini söyleyerek, ne zaman ki kitabımda bu ism-i şerifin hangi yerde olduğunu beyan etmek murad ettiysem, her seferinde elim tutmaz, dilim lâl (konuşamaz) oldu. Anladım ki bu mevzuda bana izin verilmiyor”  demiştir.

Şeyh Ebu Ahmed (k.s.) şöyle buyurdu: “Evrâdın içinde bir ism-i şerif vardır ki, yer ile gök hazinelerinin kapıları bu isimle açılır”.

Muhammed Dımeşkî’den (k.s.) rivayet olundu ki; ‘Kim bu evrâdı hâlis bir niyet ile okursa, bedeninden bütün hastalıklar Allah Teâla’nın izni ile kalkar”.

Bazı rivayetlerde ise Evrâd-ı Bahaiyye hakkında şu dikkat çekici açıklamaları görüyoruz:

‘Kim bu evrâdı okursa, Allah Teâla ona nûr, hikmet ve yakîn ihsan eder. Sihirden, hasetten, nazardan korur; onun bütün sıkıntı ve üzüntülerini giderir. Ona izzet kapısı açılır’.

‘Bir kimse bu evrâdı okursa, ehl-i beyti arasında (ailesi içinde) kavgası olmaz, dirlik ve sevgi içinde geçinir. Ve onun üzerine nûrdan bir çadır kurulur, cinler ve şeytanlar o çadırı geçip eve giremezler’.

‘Her ne murad (hayırlı bir istek ve ihtiyaç) için okunursa, Allah Teâla’nın izni ile kabul olunacağı bildirilmiştir’.

Sorduğunuz bu hususla alakalı ilave bilgi için ayrıca bkz.

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/903-evrad-i-serif-nedir.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1159-rabita-evrad.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1122-evradi-serif.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2396-buyu-ve-cin-tasallutu.html

Go to top