Selamunaleykum Hocam; Osmanlıca öğrenimi için tavsiye ettiğiniz kaynaklar var mıdır?  Teşekkür eder, sıhhat ve afiyetler dilerim...  Soru: ekrem tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

Şahsen şu an için tavsiye edebileceğim muayyen bir kaynak düşünemiyorum. Tabii bu durum kaynak kıtlığından değil, bilakis kaynak bolluğundan…

Maamafih başlangıç olarak Ali Kemal Belviranlı’nın Osmanlıca Rehberi okunabilir ki, resimli ilkokul çocuklarına anlatır gibi bir kitap. Keza Hayati Develi’nin Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1-2. Muhammed Ali Ensari’nin Osmanlıca İmla Müfredatı.

Tabii hangi sâhada çalışacağınız da önemli.

Tarih mi, edebiyat mı, dîni ve sosyal ilimler alanı mı?

Mesela tarihçiler için Yılmaz Kurt'un iki ciltlik Osmanlı Türkçesine Giriş kitabı. Ve yine Devlet Arşivleri Genel müdürlüğü yayınları faydalı olabilir. Metinler transkripleri ile verilmiş çoğunda, mesela mühimme defterlerindeki gibi.

Edebiyat alanında Muharrem Ergin'in Osmanlıca Dersleri yararlı olur.

Lûgat olarak Şemseddin Sami Bey’in Kamûs-i Türkî’sinden, Nâcî’nin Lûgat-ı Nâcî’sinden ve yine Ferit Devellioğlu’nun Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat’ından yararlanabilirsiniz.

Öğrendikten sonra da gelişim için bolca okumaya devam etmek gerekir.

Ancak en güzeli, en verimlisi yakınınzda bir Osmanlıca Öğrenme Kursu varsa ona devam etmenizdir. Bu meyanda yukarda saydığımız eserlerden ya da o kurstaki hoca veya hocalarınızın tavsiye edeceği çalışmalardan da elbette faydalanabilirsiniz.

Mâlumunuz, ilim asıl itibariyle ‘hayyen an hayyin’ alınır. Yani diriden diriye, ağızdan ağza, kalpten kalbe / anlayış ve idrâke aktarmak suretiyle elde edilir. Diğer yollar-usûller ise tâlidir, sadece bu asla yardımcıdır.

Bilmukabele dualar eder, hayır-dualarınızda unutmamanızı temenni ederim.

Kolay gelsin. Mevlâm zihin açıklığı versin. Rızâsına muvafık tarzda muvaffakıyetler nasip eylesin. 

***

Not: Son devir önemli Müslüman yazarlarımızdan Mehmet Şevket Eygi beyefendi bir yazısında, eğitim-öğretim ve kültürümüzde Osmanlıca’nın yerini ve ehemmiyetini ifade için, soru-cevap üslûbiyle şöyle diyor:

*- Osmanlıca öğrenmeyen, öğrenemeyen, öğrenmemekte direnip inat eden liseli ve üniversiteli Müslüman bir genç için ne dersin:

- Yazıklar olsun ona derim.

Go to top