Hayırlı akşamlar.

Hocam çok afedersiniz bir adam tuvaletini yaptıktan sonra arka tarafına hiç elini değdirmeden, sadece bir hortum ile bolca su tutsa ve deride necaset kalmadığına kanaat getirse, bu şekilde taharet olur mu? Namaz kılınabilir mi? Yoksa makat bölgesini el ile yıkamak farz mıdır? tekinoğlu ailesi

*******

Selamün aleyküm. Size de hayırlı akşamlar…

Peki, ben size sorayım:

1- Kişinin kanaati neye göre olacak? Eliyle dokunmadan, kâğıtla kurulayıp kontrol etmeden nasıl sıhhatli bir kanaat sahibi olacak?

Öyle istinca, öyle nacasetten taharet olmaz. Necasetten taharet ise, bilindiği üzere namazın şartlarındandır. Olmazsa olmazıdır. Şart olan bu temizlik tam olarak yapılmadan meşrût olan namaz da makbul olmaz.

2- Sol el niçindir, nerede kullanılır? Özellikle bu temizlik için değil midir?

İşte necaseti elle yıkamanın ehemmiyetini ifade için âlimlerimiz demiştir ki; ‘sol eli olmayan kimse, yardım edip su dökeni yoksa istincâ' etmez (muaftır, ma‘fuvdur). Eğer gücü yeterse, akar sudan istincâ yapar (yapabilir. Yani sizin ifadenizde olduğu gibi, mesela hortumla yıkayabilir). Hulâsa isimli eserde de böyledir. [Bkz. Fetâvâ-i Hindiyye (Fetâvâ-i Âlemgiriyye), Akçağ Yayınları, 1, 167-172] Bu hususta teferruatlı bilgi için bkz.

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/679-sakat-cocugun-abdesti.html

İstincada, makatın yıkanmasında biraz mübalağa etmek, yani fazlaca ve dikkatlice yıkamak gerekir. Zira klasik tuvaletlerde mâlumunuz, makata su el ile götürülmektedir. Makatta kalan çok az bir necaset eseri bile elimize tekrar alacağımız suyu kirletecek ve şer’an kullanılmaz hale getirecektir.

Şayet tuvalette hortum kullanılıyorsa, üzerimize sıçratmadan suyu o mahalle kadar götürerek ya da kolayımıza giden başka bir yolla o mahalli iyice yıkayıp en güzel temizliği elde etmek gereklidir. Eğer el sürmeden sadece hortumla temizlik yapılır ve yeteri kadar o mahal güzelce yıkanmazsa, taharet tamamlanmış olmaz. Dolayısiyle -Allah korusun- ibadetler de boşa gider.

Sadedinde olduğumuz meseleyle ilgili olmaları açısından lütfen aşağıdaki linklere de bkz.

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2399-taharet-istinca-istibra-istinka.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1063-istibra-kagit-veya-pamuk.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2398-istibra.html

Go to top