Soru sormadan önce mutlaka sağ üstteki "Arama" butonuyla sorunuzu sitede aratınız.

Selamün aleyküm hocam, “Allah’ı öyle çok zikredin ki, tâ ki insanlar size deli desinler.” Anlamına gelen bir hadis var mıdır? Varsa kaynaklarını yazabilir misiniz? Alparslan Alptekin - Malazgirt

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

Evet, o mealde bir hadis-i şerif vardır. Kaynakları da sağlamdır. Kim ne derse desin, onlara kulak asmayınız. Mevzu fezâil-i a‘mâl ile alakalıdır, hadisin mütevater veya meşhur olması gerekmez. Hele hele bu sahada şeriatın bâtıniyle problemi olan maneviyat münkirlerinin, râbıta-i şerife ve zikre itirazı olanların sözlerinin / iddialarının hiç ama hiç değeri, kıymet-i harbiyesi yoktur. Kalbiniz müsterih olsun.

Ebu Said el-Hudrî’den (r.a.) rivayet olunmuştur ki, Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

“Allah’ı öyle çok zikredin ki, tâ (insanlar) size mecnûn / deli desinler.” [Bkz. Ahmed b. Hanbel, 3/68; İmam Hâkim, Müstedrek, 1/499; Nûreddîn el-Heysemî Mecmau'z-Zevâid ve Menbau'l-Fevâid, 10/16; İbn Kesîr, Tefsîr, 1, 6553]

Yani o kadar çok Allah’ı zikredin ki, en sonunda size deli dahi denilsin. Zikr-i ilahiyi o denli yapın ki, insanlar sizi deli zannecek kadar olsun. Zikr-i kesîr, yani Allah’ı çokça zikir hakkında tatminkâr bilgi için bkz.

ALLÂH'I ZİKRİN AZAMETİ başlıklı yazımız.

Nitekim Ashaptan (r.anhum) sonra tâbiîn’in / inasanlığın en büyüğü olan Veysel Karanî (k.s.) hazretleri gibi hayatında zühd ve takvâya ileri derecede sahip bulunan bazı kimseler hakkında, çevresindekilerden mecnûn olduğunu düşünenler olurdu. [Bkz. İmam Gazalî, İhyâu ulûmi’d-dîn, 3, 217]

Yine İmam Gazalî’nin (k.s.) İhyâ’da yer verdiği bir hadis-i şerifte “Cennete gidenlerin büyük çoğunluğunu sâf olanlar teşkil eder.” denilmiştir. Gazalî (rh.) hazretlerine göre bunun mânâsı şudur: O kimseler ahiret işleriyle o kadar meşgul olurlar ki, dünya işlerine pek ehemmiyet vermezler ve bu yüzden sâf, yani biraz başkalarının nazarında mecnûn gibi görünürler.

Bu mevzuyu aydınlatacak bir başka bilgiyi de tâbiîn’in büyüklerinden Hasan-ı Basrî (k.s.) hazretlerinin bazı vaazları esnasında tekrar ettiği şu sözlerinde görebiliriz:

“Biz öyle insanları gördük ki (gördüğü sâhabe ve büyük tâbiîni kastediyor), eğer siz onları görseydiniz, ‘bunlar mecnûndu’ diyecektiniz. Şayet onlar sizi görseydi, ‘bunlar şeytandır’ diyeceklerdi." [Bkz. İmam Gazalî, a.g.e., 3, 217]

Sadedinde olduğumuz mevzu ile ilgileri bakımından aşağıdaki linklere de bkz.

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/3412-lafza-i-celal-zikri.html

http://halisece.com/tasavvuf/461-tarikat-naksibendilik-zikr-i-hafi-hatm-i-hacegan.html

http://halisece.com/islami-makaleler/332-nefis-ve-nefsin-kisimlari.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/3396-peygamber-efendimizin-s-a-v-hafi-ve-cehri-zikri-telkini.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/3206-kalbi-huzursuzluk.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/3082-sohbet-rabita-ve-hatimlerin-fazileti.html

Go to top