Selâmün aleyküm, Hocam, yaş parmağı ön ya da arka tarafa idhâl etmenin hanefî mezhebinde orucu bozduğunu, hanbelî mezhebinde bozmadığını okudum. Ben sağlıkla ilgili özel bir nedenden dolayı tehâretlenirken iç kısmı da yıkamadan yapamıyorum.
Hayâtî bir sebebi yok,Zaruret değil,bir ihtiyâc söz konusu.Özel bir nedeni var bu sebeble her tehâretlenmede iç kısmın da yıkamak
durumunda kalıyorum.

1- Bu ramedân-ı şerîfde hanbelî mezhebine göre oruç tutsam ve önceki oruçlarımı da dahâ sonra hanbelî mezhebine göre kazâ etsem olur mu, telfik sayılır mı? Bu durum oruçda mezheb taklidi yapmak için geçerli bir sebeb olur mu, bu şekilde yapsam günaha girer miyim?

2- Orucda hanbelî mezhebini taklid eden bir kimse oruc tutarken bir vakt nemâzı tembellikle kasten terketse kâfir olur mu? Orucda taklid
ettiği için, bu husûsda da hanbeli mezhebindeki hükme tâbî' olur mu?

Teşekkür ederim

Soru hayat yolu tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam.

Değerli kardeşim; sorduğunuz hususlar, özellikle taklit mevzuu genel çerçevesi itibariyle defalarca soruldu ve cevaplandı. Maamafih kısaca maddeler halinde temas edip ilgili linkleri de kaydedelim. İnşaallah aynı meseleler hakkında benzer sorular tekerrür etmez. Ayrıca gene hatırlatmış olalım; bildiğiniz üzere sitenin ‘Arama’ penceresine ‘taklit’ yazıp araştırabilirsiniz.

1. Madem hayatî bir sebebi yok, zaruret değil, o halde taklit için bir mecburiyet de söz konusu olmaz. Mezhebini tâkip etmeye, ona uymaya bak.

2. Namazı terkle alakalı hüküm için bk. http://www.halisece.com/namaz/3259-namazi-terk-etmenin-cezasi.html Karma mezhep olmaz. Taklit de, ancak şer’î bir zaruret sebebiyle müracaat edilebilecek bir müessesedir, unutma.

Mevzu hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri ve o linklerde gösterilen yazıları da mutlaka ve dikkatlice okuyunuz:

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/3678-farkli-mezhepleri-taklit.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2060-baska-bir-mezhebi-taklit.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2569-taklid.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1257-mezhebler.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/3294-oruclunun-avret-mahalline-ucu-disarida-kalacak-sekilde-pamuk-koymasi.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/3217-taklid-de-olcu-ne-olmalidir.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/3044-zaruretsiz-baska-mezhebi-taklit.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2806-burak0102.html

Go to top