Hanife isimli bir okuyucumuzun protez tırnak ve abdest-gusülle alakalı sorusu. Soruyu, gelen mesaj üzerinde cevaplayamadığımız için ayrıca ele almak zorunda kaldık. Çünkü soru başlık kısmına yazılmış, düzenleme imkanı yoktu. İnş. daha sonraki mesajlarında söz konusu durumu dikkate alırlar ve bizi bu imkansızlıklar içerisinde ayrıca düzenleme ile uğraşmaktan kurtarırlar.

Öncelikle samimi ve güzel duaları için cümlemiz adına sınırsız "amin"ler diyelim. 

Meselenin tahlil ve cevabına gelince...

1. Tırnak, bedendeki traş edilmesi gereken diğer unsurlar gibidir; ne kadın, ne de erkek için zinet kabul edilen bir obje değildir. Binaenaleyh sünnet olan, İslami usûl ve temizlik adabına uygun bulunan, büyüdüğünde/kesilmesigerektiğinde kesmektir, uzatmak değil. Sitede mevcut tırnak hakkındaki yazılara da mutlaka bkz.

2. Gusülde aslolan, vücutta iğne ucu kadar dahi kuru bir yerin kalmamasıdır. Eğer Müslüman bir kadın cahilliği ya da şuur ve idrak eksikliği sebebiyle adı geçen nesneyi taktırmışsa, bu durumu öğrenir öğrenmez söktürüp temizlenmesi gerekir. Çünkü asıl uyulması icap eden, evleviyetle uygulanması gereken kocanın meşru olmayan istekleri değil, Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarıdır. Dolayısiyle sitedeki abdestle-gusülle ilgili yazılara da bkz. ve dikkatle okuyunuz.

3. Tabii / doğal tırnağın bile fazlasının kesilmesi lazım gelirken, bunun protezini takmak nasıl caiz olur, hangi tab'-ı selim ve akl-ı selimce (sağduyu ve mantıkla) makul ve güzel görülüp tasvip edilebilir? Öyle değil mi? O halde böyle bir uygulamadan mutlaka kaçınmamız gerekir.

Velhasıl, şuurlu mü'minler olarak sadece farzlar ve haramlar hususunda değil, usûl ve adapla alakalı mevzularda da hassas ve dikkatli olmamız, müstehapları da işlemeye, mekruh ve şüphelilerden de kaçınmaya gayret etmemiz lazımdır.

Go to top