Sa. Kıymetli hocam selam ve hürmet ederim. Hocam benim sorum; Kur'an-ı kerim okurken ayetler arasında nefes almak, durmak veya durduğunda geriden almak hususunda olacak. Namazda, normal kuran derslerinde veya mukabele okurken bunun usul ve adabı veya hükmü nedir? Bu hususta bilgi verebilir misiniz? Allah’a emanet olun.

Soru: Hüseyin Yakut tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam hocam; bilmukabele muhabbetler, hayır-dualar…

Anladığım kadarıyla sorunuz üç bölümden oluşuyor:

1- Talebe okuturken: Burada takdir edersiniz ki kaide-kural pek fazla sökmez. Nasıl okunması, nerelerde durulması, nefesin yetmediği yerde manayı bozmadan nasıl geriden alıp devam edilmesi icap ettiğini bittabii talebeye anlatırsınız. Fakat onlar da yapabildiği kadarını yapar; çok da sıkboğaz edip usandırmamak lazım. Mümkün olanla iktifa edip tedrîcî tekâmül kaidesinin burada da cârî ve mer’î olduğunu unutmamak gerekir.

2- İçimizden (gizli) okurken: Kaide olarak bunun âşikâre okumakla bir farkı yoktur malumunuz. Aynı usûl burada da geçerlidir. Ama yapabiliyor muyuz? Ekseriyetle hayır. Bununla birlikte yapılabilenlerin (mesela nefes alıp verirken de okumanın) kabul ve caiz olacağına dair nakiller de mevcut. Cenab-ı Mevlâdan niyazımız; bütün ibadât u tâtımızı kusur-küsûr, noksan-nisyân, hata ve isyanımızla birlikte kabul buyurmasıdır.

3- Âşikâre okumalar: Bu noktada -şahit olduğumuz kadarıyla- hemen herkes tarafından tecvide, meharic-i hurufa vs kıraat usûllerine riayet yönünde bir gayret var. İhlâs durumlarını da muhakkak ki Mevlâ-yi zû’l-Celâl biliir. Herhalde bunları anlatmaya gerek yok. Çünkü çok çok iyi bileceğiniz hususlar. Maamafih bu mevzudaki bir yazının linkini vereyim. Fırsatınız olursa bakarsınız, belki faydadan halî olmaz.

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/3175-vakf-i-muanaka-yahut-vakf-i-murakabe.html

Go to top