selamun aleyküm hocam fetvalardaki farklılık lar neden olur ehli sünnet te aynı görüşler olmaz  mı boşanma sonucu alınan fetvalar hep farklı üç kez boşol bir sayan var ama bu cumhur  ulemada değil bunu söylerken fetvasını verirken açıklıyorlar ama kinayeli boşanma sonrası iddet süresi tamamlanınca nikah kıyılmazsa kişi yabancı olur diğer ayrılıklar sayılmaz diyorlar siz sayılır diyorsunuz bi hoca da sayılır diyordu sonra sayılmaz dedi bunun nedeni nedir neden farklı  bu Kişiler ehli sünnete uyan kişiler farklılıklar şaşırtıyor 

Soru: Muhammed tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam.

Değerli kardeşim; malumunuz, ümmetin müçtehitlerinin ihtilafında rahmet (kolaylık) vardır. Bizim kendiliğimizden bir şey söylememiz söz konusu değil, asla olamaz da. Naklettiklerimiz fukahanın görüşleridir. Bu noktada aslolan, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat'ın itikat-amel ve ahlâkı çerçevesinde, mensubu bulunduğumuz mezhebin içtihatlarına bâhusus müfta bih olan görüşlerine uymaktır. Bu ölçüler dâhilinde hareket etmeye gayret ederiz. Binaenaleyh farklılıkları kendinize mesele edinip şaşırmayınız. O iş, ne sizin ne bizim meşgale alanımıza girer. Sizler de bizler de bildirilen hükümlere uymakla mükellefiz.

Tek bir İslâm vardır; onun kitabı, peygamberi ve mensupları bellidir. Asırlardır İslâm’ın temel bilgi ve hüküm kaynakları müçtehit zevat, ehliyetli ve câzetli âlimler tarafından tefsir ve te’vil edilmiş, mensupları da bu içtihatlardan birine veya birkaçına uymaya çalışıp Müslümanca yaşamaya gayret göstermişlerdir.

İslâm’ın bir tek olması, bütün içtihatların, tefsir, te’vil ve uygulamaların da bir tek, bir çeşit, tek tip olmasını gerektirmez. Hem inanç, hem de amel (İslâm’ın ibadet ve muâmelat-hayat düzeni esaslarına uygun hareket, davranış) bakımından farklı içtihatlara, tefsir ve yorumlara istinad eden mezhepler vardır. Bir mezhebin mensupları içinde de, tam veya eksik uygulama bakımından elbetteki farklılıklar mevcuttur. Ancak bu farklılıklar “farklı İslâm’lar-farklı Müslümanlar” olarak isim almamıştır. Hepsi birden tek İslâm’dır. Meselâ; Mâtürîdî İslâm’ı, Eş’arî İslâm’ı, Hanefî, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelî İslâm’ı ve yine sâlihlerin İslâm’ı, fâsıkların / günahkârların İslâm’ı gibi isimler altında anılmamıştır hiçbir zaman... 

Ayrıca hatırlatmak isterim; bu mevzular sitede daha önce defalarca ele alınıp açıklandı. Dönüp dönüp tekrar etmenin bir anlamı da faydası da yok. O bakımdan ricamız, en azından aşağıda vereceğimiz linklere bakıp kafanızdaki bu istifhamları noktalamanızdır.

http://www.halisece.com/akaid/350-itikadi-ve-ameli-mezhepler.html

http://www.halisece.com/islami-makaleler/1243-nasih-ve-mensuh-meselesi.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2281-bir-soru-uzerine-degerlendirme.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1566-istiva-hakkinda-ahmed-b-hanbel-in-rh-gorusu-ve-cariye-hadisi.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1009-imam-buhari-nin-imam-azam-hakkindaki-gorusleri.html

Go to top