Seamün Aleyküm Hocam. Bir hanım, kadın bir cemaate tesbih namazı kıldırabilir mi? (imamete niyet etmeden) Kıldırdığı takdirde cemaatin namazı sahih olur mu?

Soru: Selma tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam.

Malum olduğu üzere imametin 6 şartından biri de erkek olmaktır. Binaenaleyh erkekler kadına uyamaz.

Kadının kadınlara imam olması da kerahetle caizdir. Dolayısiyle namazları da mealkerahe sahihtir. İmamete niyet edilip edilmemesi hükmü değiştirmez. O husus, cemaatte kadınların da bulunduğu bir topluluğa imam olan erkeğin niyetiyle alakalıdır.

Mekruh olmasına rağmen bir kadın hemcinslerine imam olmuşsa şayet, öne geçmez; cemaat olan kadınların sağında bulunur veya ilk safın arasında ve ortada durur. 

Ancak unutmamak lazım; kerahet, Cenab-ı Hakk’ın râzı olmadığı bir fiildir, âdaba aykırıdır, ibadetin sevabını götürür. O halde uygun olan, ‘tesbih namazı’ da olsa bundan kaçınmak gerekir. Âdaba muvafık ve münasip olan, erkek bir imam temin etmek ya da münferiden kılmaktır.  

Meselenin detayı için ayrıca bkz.

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1028-kadinin-imameti.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2220-murahik-in-imamligi-ve-imametin-sihhat-sartlari.html

Go to top