Selamun aleykum.Hocam piyasadaki  kremlerde( nivea,arko,vazelin vs.) gibi kremlerin içeriğini tam bilmedigimizden dolayı bunlarda domuz yağı kullanılıyorsa bunun dinen hükmü nedir?teşekkürler.

Soru: Mesut çetin tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam.

Şüphe üzerine hüküm bina olunmaz. Araştırırsınız, şayet varsa kullanmazsınız, çünkü caiz olmaz. Söz konusu katkı maddesi olmayan bir mamulü arar bulur, onu kullanırsınız. Böyle bir ürünü, ancak alternatifi yoksa / bulunamazsa ve de kullanmak zorunda olursanız, zarureten ihtiyaç miktarını aşmamak kaydıyla kullanılabilirsiniz. Başka türlü caiz değildir.

Kaldı ki piyasada, ürünleri içinde domuz ve domuz katkı maddeleri kullanılmamıştır diye özellikle belirten markalar var. Eğer böyle bir ibare yoksa, o üründe domuz katkısı olduğunu düşünebilir ve daha başka temiz markalara yönelebilirsiniz.

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.), "Allah (c.c.) ilacınızı, size haram kıldığı şeylerde yaratmamıştır." [Buhari, Sahih, Eşribe 15] buyurmuşlardır.

Bu hadis-i şerifler ışığında cumhur ulemâ (fakihlerin çoğunluğu) pis ve haram şeylerle bu arada içki/alkol ve domuz mamulleri ile (tabii hallerde/olağan durumlarda) tedavi olunamayacağı görüşüne varmışlardır. Tabii haller/olağan durumlar; alkol, domuz ya da başka pis maddeler ihtiva eden ilaçların yerine başkası bulunabildiği ya da bulunamasa dahi hasta için hayatî bir durumun söz konusu olmadığı zamanlardır.

Ama alkol ve domuz maulleri ihtiva eden ilaçların yerini tutacak başka ilacın olmadığı, hastanın da böyle bir ilacı almadığı zaman hayatî tehlike geçireceği hâziq/mütehassıs bir Müslüman doktor tarafından söyleniyorsa, böyle ilaçların zaruret mikdarı alınacağını / alınabileceğini hemen hemen bütün fukaha ifade etmişlerdir.

Mevzu ile ilgisi bakımından şu linke de bkz. http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2887-gliserinli-dis-macunlarini-kullanmak-2.html

Go to top