Selamun Aleyküm Hocam.

Hocam benim 3 sorum var. Soru kirliliği olmasın diye hepsini tek bir sayfada sormak istiyorum, sakıncası yoktur umarım.

1. Biliyorsunuz ki Müslümana kâfir demek küfürdür. Peki hocam, kafire Müslüman demek küfür müdür, o durumda küfre düşer miyiz?

2. Günümüzün hayırlı geçmesini sağlamak için neler yapabiliriz?

3. Allah’tan başka ilah yoktur elbette. Fakat şu ayet meali dikkatimi çekti: “Andolsun, Biz insanı en güzel biçimde yarattık” [Tîn suresi, 4] diye buyrulmuş. Benim sorum; neden “yarattık” denilmesi? Allah Teâla bir olduğuna göre, neden “yarattık” diye çoğul edatı ile bildirilmiş de, “yarattım” diye tekil ifadeyle bildirilmemiştir?

Sorularıma cevap verirseniz sevinirim.

Soru: Dost tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam.

Değerli kardeşim;

Sorularınızın tek sayfada olmasının tabii ki bir sakıncası yok, müsterih olunuz. Hatta vaktimiz vardı, mesajınızdaki ifade ve imla hatalarını da tashih ettik. Tabii olabildiğince… İnş. bundan sonraki mesajlarınızı dahi dikkatli ve daha düzenli yazmaya gayret edersiniz. Çünkü çoğu zaman durumumuz buna müsait olmayabiliyor, dolayısiyle mesajları olduğu gibi yayınlamak zorunda kalıyoruz.

Sorularınıza gelince…

1- Küfürleri-kâfirlikleri, Cehennemlik oldukları nassla sabit olan / kesin olarak bilinen kişilere (Ebu Cehil vb.) Müslüman demek nass’ı inkâr olacağı için söyleyeni küfre götürür. Ama onların dışındakilerde ise mümkün mertebe dikkatli olmak, tabiri caizse kılı kırk yarıp, Ehl-i Sünnet’in itikadî ölçülerine göre küfrü aşikâr olanlara da Müslüman demekten şiddetle kaçınmak icap eder. Bu hususa dikkat etmek gerektiği gibi, mâlumunuz küfürleri kesin olmayan insanları tekfir etmek de son derece tehlikelidir, bu hususta da hassasiyet gerekir. Düşünsenize, bedenen özürlü olanlar için bile, onları incitmemek adına “sakat” ve “özürlü” tabirini kullanmıyor, “engelli” diyoruz. O halde itikadî, psikolojik (rûhî-manevi) noktada da dikkatli olmamız iktiza eder. Nitekim Cenab-ı Hak bu muvzuda biz mü’minleri ikaz için buyuruyor ki:

Maamâfih onların (kâfirlerin-müşriklerin) Allah’tan başka taptıklarına sebb de etmeyin (sövmeyin) ki, cehaletle tecavüz ederek (bilmeyerek haddi aşıp) Allâh’a sebbetmesinler.” [En’âm suresi, 108]

2- Günümüzün, hatta bütün ömrümüzün hayırlı geçmesi için, İslâmî açıdan iyi ve güzel bir hayat yaşamamız icap eder. Böyle bir hayat da Mevlâmız’ın, Rasûlü’nün, Rasûlü’nün vârisi olan hakikat âlimlerinin gösterip anlattıkları istikamette hareket etmekle mümkündür. Kısaca ilim, amel, ihlâs üçgenini tam ve dengeli muhafaza etmek; itikaden, amelen, ahlâken Ehl-i Sünnet çizgisinden sapmamak gerekir. Daha fazla teferruata gerek yok, zira Sünnî ulemânın hangisinin kitabına baksanız bunları bulur, hakikat âlimlerinden kime sorsanız size bu doğruları anlatır, dile getirebilir. Ayrıca siteden de bolca istifade edebilirsiniz. Yapmanız gereken, sadece zahmet ederek biraz araştırıp okumak; başka da bir şey değil!

3- Bu sorunuzun cevabı için bkz. http://www.halisece.com/islami-makaleler/2760-bazi-ayetlerde-cenab-i-hak-neden-biz-buyuruyor.html

Go to top