Selamün aleyküm. Helal kesim olmama ihtimali olan şeylere değen metal bıçak ile helal birşey kesilirse o da necis olur mu? Teşekkür ederim.

Soru: Ahmet tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam.

İhtimâl üzerine hüküm verilmez; araştırıp soruşturur, doğruyu öğrenir ona göre hareket edersiniz. Necis tavuğa değen metal bıçağın da sadece değdiği yer necistir. Oradaki necaset eserini yıkamak veya silmekle giderdikten sonra o da temizlenmiş olur.

Eğer hakikaten bıçak helâl olmayan bir kesimde kullanılmış veya necis bir tavuğa/ete değmiş ve siz de onunla bir hayvanı boğazlamışsanız, bu bıçağın veya eti parçalamakta kullanılan benzeri aletlerin üzerindeki eserin/kan izinin, kesilen hayvanın helâl olmasına bir zararı yoktur. Binaenaleyh, İslâmî usûllere göre kesilmişse, o hayvanın eti helâldir. Kesilen hayvana bulaşan ve üzerinde necis hayvan izi-eseri ya da kanı bulunan bıçağın da, yalnızca o kısmı pistir. Söz konusu hayvan o bıçakla kesildikten ve etleri parçalandıktan sonra farkedildiğinde ise, etler yıkanırsa onlar da temizlenmiş olur.

***

Bıçağın temizlenmesi

Bıçağı temizlemek, kanın izi gidinceye kadar su ile yıkayarakla mümkün olur.  Ayrıca metal ve cam cinsi eşya yıkamakla olduğu gibi, silmekle de temizlenir. Yani temizliğin hâsıl olması için, necâsetin kendisinin su veya temizleyici bir madde/nesne ile giderilmesi yeterlidir. Bu, İmam-ı Azam ve İmam Mâlik'in (rahımehumallah) görüşüdür. Kesilen hayvanın kanı bulaşan bıçağın temizlenmesi hususunda İmam Ahmed'den (rh.) de buna benzer bir görüş nakledilmiştir. Temizlik usûlleri hakkında teferruatlı bilgi için bkz. http://www.halisece.com/islami-makaleler/2919-necaset-ve-temizleme-usulleri.html

Zaten her hayvan kesildiğinde ana damarlarından akan kan necistir. Şu veya bu hayvan açısından bu necislik değişmez. Helâl olarak kesilen hayvanın etinde kalan kan ise, bilindiği üzere necis değildir. 

Go to top