Kıymetli hocam; esselamu aleykum verahmetullahi… Cenab-ı Hak muvaffakiyette daim kılsın. Mâ-i müstâmel olan suyla abdest almak caiz değil. Bulunduğumuz yerde sadece abdest alacak kadar su var ve kişi onunla boş bi kaba abdest alsa, diğer ikinci bi kişi, su olmadığından bu kullanılmış su ile abdest alabilir mi, yoksa teyemmüm mü yapmalı?

Baki selamlar halis hocam...

Soru: Ali tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleykümü’s-selâmü ve rahmetullâhi ve berakâtüh.

Değerli kardeşim;

Öyle bir durumda dahi, söz konusu suyla abdest alınması caiz olmaz, teyemmüm yapılır. Çünkü mâ-i müsta’mel, fıkhî bakımdan temiz olup maddî-zâhirî pislikleri gidermede kullanılırsa da, abdest almada, gusülde ve diğer mânevi kirleri gidermede kullanılamaz. Buna göre, abdest alırken veya guslederken insan bedenine dokunarak akan suları biriktirip de onunla tekrar abdest almak veya gusletmek caiz değildir.

Kezâ, bu nevi suları içmek, hamurlu işlerde vs. kullanmak tenzîhen mekruhtur.

Ancak, bedenden sıçrayan bu sular, dokundukları şeyleri veya abdestten sonra kurulanmak için kullanılan havluyu pisletmezler.

Bütün bunlara rağmen, abdest alırken sıçrayan sulardan sakınmak, kalb huzuru ve gönül rahatlığı açısından daha iyi ve evlâdır.

Mâ-i müsta’melin (kullanılmış suyun) temiz olup temizleyici olmaması İmam Muhammed'e (rh.) göredir, fetva da bu yöndedir. İmam-ı A'zam Ebû Hanîfe ile İmam Ebu Yusuf'a (rahımehumallah) nazaran bu çeşit sular pis sayılır. İmam Mâlik ile İmam Şâfiî'nin (rahımehumallah) bir görüşüne göre de kullanılmış su, hem temiz hem de temizleyicidir. Fakat tekrar kullanılması mekruhtur. [Bkz. İmam Serahsî, Kitâbü'l-Mebsût, 1, 50; İmam Kâsânî, Bedâyiu's-Sanâyî’ fî Tertîbi’ş-Şerâyi’, I, 83; Bilmen, Ömer Nasuhi, Bilmen Yayınevi, Büyük İslâm İlmihali, İst. 1966, s. 49-50; el-Hâcc Mehmed Zihnî Efendi, Nimet-i İslâm, İst. 1398, s. 21, 24 ve ilgili dipnotlar.]

Go to top