Selamün aleyküm hocam. Satmak, cocuklara oynatmak veya hediye vermek amaçlı oyuncak bebek dikmenin veya yapmanın bir mahzuru var mıdır?

Soru: Mahfuz tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleykümü’s-Selâm kardeşim;

Bilindiği üzere cansızlara âit resimlerin bir mahzuru yoktur. Kezâ canlıya/canlılara âit resimler, oyuncak bebekler, kurt-kuş resimleri çocukların oynamaları-oyalanmaları, gelişim ve eğitimleri için olursa bunlar da câizdir.

Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) bir tatbikatından verilen örnek de bunun câiz olduğunu göstermektedir. Şöyle ki: 

Âlemlere Rahmet Efendimiz (s.a.v.) bir ağaç atla oynayan kız çocuğunu görünce men’etmemiş, oynamasına müsaade etmiştir. Bunun gibi delilleri toplayan fukaha, çocuk oyuncaklarının cevazına kani’ olmuşlar, alıp satmanın da haram olmadığı hükmüne varmışlar ve demişlerdir ki:

"İmam Ebû Bekir b. Arabî, İmam Nevevî, İmam Kastalânî ve diğerleri (rahımehumullah), cisimli resimler yani buudlu-gölgeli suretler-heykeller edinmenin haram olmasında ulemanın ittifak ettiklerini nakletmişler... Yalnız bunlardan çocuk oyuncaklarını müstesna kılmışmışlardır. Mücessem olsa bile Şâri’ (dinde hüküm-kanun koyucu), çocuk oyuncaklarına müsaade etmiştir. Bu oyuncaklar ister çamurdan, ister kumaştan, ister helvadan, ister pamuk ve odundan olsun fark etmez; deve, at gibi oyuncak da olsa hepsi câizdir." [Bkz. Eski Mısır Müftüsü Haseneyn Mahluf (1890-1990), Fetâvâ Şer’iyye ve Buhûsu İslâmiyye (Terc. Naim Erdoğan, İslâmî Araştırmalar-Şerî Fetvâlar), İstanbul, 1978]

Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere, mutlak manada canlılara ait resimler yapmak caiz olmadığı gibi, bunların heykellerini (buudlu hallerini) yapmak da caiz olmaz, hatta daha riskli ve daha gühah olabilir. O bakımdan bu işi “çocuk oyuncakları” sınırlarından dışarıya taşırmamaya dikkat etmek lazım.  

Rabbim (c.c.) cümlemize helâlinden yiyebileceğimiz, yedirebileceğimiz ve yolunda infak edebileceğimiz hayırlı-bereketli rızıklar ihsân eylesin.

Sadedinde olduğumuz meseleyle ilgisi bakımından ayrıca aşağıdaki linklere de mutlaka bkz.

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2620-heykel-ve-resim-satmanin-hukmu.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1359-manken-yapmak-satmak-bunlari-teshir-caiz-mi.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1616-dogum-oncesi-ve-sonrasinda-yapilmasi-gerekenler.html

Go to top