selamun aleykum hocam hafıza ve zeka artırma ayetlerini aşağıdaki formda okumamız ne derece doğru? Değerli yorumlarınızı rica ederim.fi emanillah  Subhanallahi ve bihamdihi Estağfirullah el azim ellezi lailahe illa hüvel hayyül kayyume bediussemavati vel ardı vema beynehüma min cemi ı cürmi ve israfi ala nefsi ve etubü ileyh fi külli vaktıyn vahıyn. Elhamdülillahirrabbilalemiyn bi adedi inamillahi ve ifdalih fi külli vaktıyn vahıyn. Allahümme inni es elüke bi nuri vechillahil azıym. Ellezi melee erkana arşillahil azıym. Fe kamet bihi avalimullahil azıym. En tusalliya ala mevlana Muhammedin zil kadril azıym. Ve ala ali Nebiyyillahil azıym. Bi kadri azameti zatillahil azıym Fi külli lemhatin ve nefesin adede mafi ilmillahil azıym Salaten daimeten bi devamillahil azıym Ta zimen li hakkıke ya Mevlana ya Muhammedu ya zel hulukil azıym Ve sellim aleyhi ve ala alihi misle zalike vecma beyni ve beynehü kema cema te beyner ruhi ven nefsi zahiran ve batınen yakazaten ve menamen. Vec alhü ya Rabbi ruhan lizati min cemi il vücuhi fid dünya kablel ahirati ya azıym. FATİHA İHLAS Bismillahirrahmanirrahıym Kalu subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakıym Bismillahirrahmanirrahıym Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum La te huzühü sinetun ve la nevm Le hu ma fissemavati ve ma fil ard Men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih Ya lemu ma beyne eydiyhim ve ma halfehum Ve la yuhitune bi şey in min ilmihi illa bima şae Vesia kürsiyyihüs semavati vel ard Ve la yeuduhu hıfzühüma ve hüvel aliyyül azıym. Bismillahirrahmanirrahıym Fe tealallahul melikul hakku ve la tacel bil kurani min kabli en yukda ileyke vahyuhu ve kul rabbi zıdni ilmen. Bismillahirrahmanirrahıym Fe fehhemnaha Suleymane ve kullen ateyna hukmen ve ilmen ve sehherna mea davudel cibale yusebbihne vet tayre ve kunna failine. Bismillahirrahmanirrahıym Nun vel kalemi ve ma yesturun Ma ente bi nimeti rabbike bi mecnun Ve inne leke le ecran gayra memnun Ve inneke le ala hulukın azıym Fe se tubsıru ve yubsırun Bismillahirrahmanirrahıym Se nukriuke fe la tensa Bismillahirrahmanirrahıym Elem neşrah leke sadrek Ve vadana anke vizrek Ellezi enkada zahrek Ve refana leke zikrek Fe inne meal usri yüsra Inne meal usri yusra Fe iza ferağte fensab Ve ila rabbike ferğab. Allahummerzukna hıfzal mürseliyn ve fehmel evliyai bi keramike ya ekremel ekramiyn ve birahmetike ya erhamerrahimiyn Allahümme inni es elüke bi nuri vechillahil azıym. Ellezi melee erkana arşillahil azıym. Fe kamet bihi avalimullahil azıym. En tusalliya ala mevlana Muhammedin zil kadril azıym. Ve ala ali Nebiyyillahil azıym. Bi kadri azameti zatillahil azıym Fi külli lemhatin ve nefesin adede mafi ilmillahil azıym Salaten daimeten bi devamillahil azıym Ta zimen li hakkıke ya Mevlana ya Muhammedu ya zel hulukil azıym Ve sellim aleyhi ve ala alihi misle zalike vecma beyni ve beynehü kema cema te beyner ruhi ven nefsi zahiran ve batınen yakazaten ve menamen. Vec alhü ya Rabbi ruhan lizati min cemi il vücuhi fid dünya kablel ahirati ya azıym.  

Soru: uğur tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam Uğur kardeşim;

Kusura bakma, bunları okuyup değerlendirecek kadar vaktim yok. Ancak sitede, bize daha önce bu mevzuda gelen sorulara verdiğimiz cevaplar var. Onların linklerini verelim, onlardan mutlaka istifade ve istifaza edersiniz. Yeter ki inanarak ve tam bir ihlâs ile okuyup tatbik edesiniz.

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1406-hafiza-zayifligi-ezber-unutma.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1784-istimna.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1990-istimna-bi-l-yed.html

http://www.halisece.com/tasavvuf/2602-kaside-i-burde-faydalari-hastalara-okunan-beyitler-ve-okuma-usulu.html

Go to top