Selamün aleyküm hocam; müsadenizle birkaç sorum olacaktı.

1- Vitir namazında kunut tekbiri alırken eller iki yana salınacak mı yoksa salmadan doğrudan mı tekbir alacağız?

2- Vitir namazının son rek’atında kunut duasının sonunda başka dualar da okuyabilir miyiz? Örneğin hacda bu bölümün yarım saat kadar sürdüğünü söylüyorlar, bizim de kendimizce daha başka uzun dualar okumamız caiz olur mu?

3- Kunut duasını bilmeyenler ne okuyabilir?

4- Kunut tekbiri ve duası unutulup rükuda hatıra gelirse ne yapmak gerekir?

Soru: Mümtaz Seçkin tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam.

Değerli kardeşim;

1. İlk sorunuzun genişçe cevabı için lütfen aşağıdaki linke bkz. ve dikkatlice okuyunuz.

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1662-kunut-tekbirinde-eller-yana-salinacak-mi.html

2. Hanefi mezhebine göre, vâcip ve farz namazlarda okunan duaların sünnete uygun olması gerekir. Bu sebeple Kunut Dualarını okuduktan sonra rukûya gidilmelidir. Ancak nafile namazlarda başka dualar da okunabilir ve uzun-uzun dua edilebilir. Mesela sıkıntılı zamanlarda, fitne ve belâ anlarında sabah namazının sünnetinin ikinci rek’atinde, kunut tekbiri alıp Ahzâb duasını (Allâhümme münzile’l-kitâb…) okuyoruz. Dua metni için bkz. http://ahzab.duasi.org/

Hanefîlerin dışındaki mezheplerde durum farklıdır. Nitekim Mekke-i Mükerreme'de kılınan vitir namazlarında uzunca dua okunması bundandır. 

Ayrıca vitir namazı biz Hanefilere göre vâcip ise de Şâfiî mezhebine göre sünnettir.

Vitir namazında üçüncü rek’atte kunut tekbiri almak vâciptir.

İftitah, kunut ve zâid tekbirleri alırken elleri kaldırmak sünnettir.

Vitir namazının üçüncü rek’atinde Kunut Duası okumak, Hanefi mezhebine göre vâciptir. Diğer üç mezhebe göre, vitir namazında Kunut Duası okumak sünnettir. 

Vitir namazında üçüncü rek’atte, zamm-ı sûreden sonra kunut tekbiri alınır, ardından gizlice / içinden Kunut Duaları okunur. Cemaatle kılınan vitir namazında hem imam, hem cemaat Kunut Dualarını içinden okur.

Okunması bildirilen Kunut duası nedir?

Kunut duasının metniyle ilgili olarak çeşitli rivayetler vardır. Hanefilere göre, kunut duası olarak, "Allâhümme innâ neste'ıynüke ve Allâhümme iyyâke na'büdü…" okunur. Kunut duaları, Allahu Teâlâ'ya istiâne (yardım dileme), istiğfar, tevbe, tevekkül, senâ/övgü ve sair duaları içine alan kelimelerdir. Bu duaları seçip okumak sünnettir.

3. Kunut duasını bilmeyenler ne okur?

Aslında Kunut Duaları, ezberlenmesi pek de zor olan metinler değildir. Fakat bilmeyenler öğrenip ezberleyinceye kadar, "Rabbenâ âtinâduasını okur. Bunu da bilmeyenler, üç defa "Allâhümma’ğfirlî" (Allah'ım, beni mağfiret et, bağışla) der ya da yine üç defa "Yâ  Rabbi" (Ey Rabbim) diye iltica eder.

Kunut Dualarını bilmeyenler, vitir namazında Rabbenâ âtinâ… duasını okudukları, Allâhümma’gfirlî istiğfarını ettikleri ya da Yâ Rabbi ilticasında bulundukları için, sehiv secdesi yapmaları gerekmez. 

***
4. Kunut duasını unutan ne yapar?

Namazın aslî vâciplerinden birinin terk veya tehir edilmesi durumunda, sehiv secdesi gerekir. Dolayısıyla, vitir namazında aslî vacip olan Kunut Duası veya tekbirini unutmak da, namaz sonunda sehiv secdesini icap ettirir.

Kunut unutulup rukûa eğilince veya sonrasında, Kunut Duasının okunmadığı hatırlanırsa, kunut için geri dönülmez, kunut artık düşmüş olur. Fakat bu unutma dolayısıyla namazın sonunda sehiv secdesi yapılması gerekir.

Eğer rukûdan dönülür ve Kunut okunursa, sonrasında yeniden rukûa gidilir, ayrıca namaz sonunda sehiv secdesi de yapılır.

Ama rukûdan doğrulduktan sonra yanılarak Kunut okunursa, yeniden rukû yapılmaz, doğrudan secdeye gidilir, namaz sonunda ise gene sehiv secdesi yapılması lazım gelir.

Go to top