Selamun Aleyküm Hocam benim merak ettiğim bazı sorular var o sorularım şöyle 1)Biliyorsunuz ki Cumartesi Yahudilerin ve Pazar hristiyanların Günü peki hocam eğer bu günleri seversek küfre düşer miyiz yani cumartesi gününü beğenirsek yahudilerin gününü beğendiğimiz için küfre düşer miyiz yada pazar gününü seversek hristiyanların gününü beğendiğimiz için küfre düşer miyiz 2)Dinimizin İsmi İslam dinidir peki hocam dinimiz ismi neden İslamdır? İslam Ne Demektir? 3)Rabbimizin 99 tane ismi var peki sadece Allah demeyip diğer isimleri kullansak olur mu mesela El Fettah Allahın ismidir mesela El Fettah Yarattı El Fettah her şeyi bilir gibi sözler desek caiz olur mu? Şimdiden Teşekkürler!

Soru: Etsdost tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve alayküm selam.

“Merak ettiğinizi” söylediğiniz “sorular (!)”a bakalım... Neymiş, hakikaten meraka değer şeyler miymiş, -gene sizin üslûbunuz üzere- maddeler halinde ele alıp görelim. 

 

1. Mâlum olduğu üzere Cumartesi ve Pazar günleri de Allahu Teâla’nın günlerinden birer gündür, onları mutlak mânâda sevmekle niçin küfre düşeceksin?! Böyle abes bir soru olur mu?

Ama şunu unutma; günlerin seyyidi / en üstünü bu ümmete haftalık bayram olarak verilen Cuma günüdür, o hepsinden üstündür. Nitekim hadis-i şerifte buyrulmuştur ki:

Güneşin doğduğu günlerin en faziletlisi / en üstünü cuma günüdür. Çünkü Âdem (a.s.) o günde yaratılmış, o günde Cennet’e yerleştirilmiş ve o günde Cennet’ten çıkarılmıştır.” [Bkz. Müslim, Sahih, 854; Nesai, Sünen, 3/89; İbn Kesîr, 1/2328]

Bunu böyle bilip böyle kabul ederek bu minval üzere inanmak lâzımdır. Binaenaleyh o günleri ve sair günleri Cuma’dan üstün görmek, Sünnetullâh’a da Sünnet-i Rasûlullah’a da aykırı olur. Öyle bir düşünce ve inanç sapkınlık olur, yanlıştır; şuurlu bir mü’min bu hataya düşmez, düşmemesi gerekir. Hatta bu tarz bir soru dahi abestir, Şeytan’ın vesveselerinden bir vesvesedir-kuruntudur; binaenaleyh, at bunları kafandan, selâmet bul.

Ebu Hüreyre’den (r.a.) gelen bir rivâyete göre, o demiştir ki:

Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Biz, sonraki gelen ümmet olarak öncekileri geçenleriz. Bizden öncekilere kitap verilmişti, bize de verildi. Cuma günü onlara da farz kılınmıştı, fakat onlar ayrılığa düştüler. Bu yüzden Allah celle celâluhu, Cuma gününü bizlere nasip etti. Böylece bütün insanlar bize uymuş oldular. Yani Cuma bizim günümüzdür. Ertesi gün (Cumartesi) Yahudilerin, daha ertesi gün (Pazar) da Hıristiyanların kutsal günü oldu.” [Buhârî, Sahih, Cum’a, 1; Müslim, Sahih, Cum’a, 5]

Bu hususta bir başka rivayet de Rib’i bin Hıraş ve Huzeyfe’den (r.anhüma) gelmiştir. Onlar şöyle demişlerdir:

Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Azîz ve celîl olan Allahu Teâla, bizden öncekilere Cuma gününü kaybettirdi. Yahudilerin kutsal günleri Cumartesi, Hıristiyanların ise Pazar günüdür. Allahu Teâla, bize de Cuma gününü nasip etti; böylece Cuma, Cumartesi, Pazar günleri mübarek ve kutsal günler oldular. Bu kutsal günlerde bize uyup arkamızdan geldikleri gibi, kıyamet gününde de bizi tâkib edeceklerdir. Bu dünyada en son gelen ümmet biziz. Ahirette ise hesabı ilk görülecek olan yine biz olacağız.” [Buhârî, a.g.e., Cum’a, 1; Müslim, a.g.e., Cum’a, 5] 

 

2. Dinimizin ismini Allahu Teâla öyle koyduğu, yani İSLÂM diye isimlendirdiği için İSLÂM’dır. Meselenin geniş izahı için bk.

http://www.halisece.com/islami-makaleler/390-islam-seriat-tarikat-hakikat-marifet.html

 

3. “Rabbimizin 99 tane ismi var peki sadece Allah demeyip diğer isimleri kullansak olur mu mesela El Fettah Allahın ismidir mesela El Fettah Yarattı El Fettah her şeyi bilir gibi sözler desek caiz olur mu?

Bu sorunuz da akla ziyan! ALLAH ism-i celiline allerjiniz neden? Onu bırakıp niçin diğer isimleri kullanacaksınız? Halbuki “ALLAH” ismi, "câmiu cemîi esmâ ve sıfâttır", yani bütün isimlerin mânâ ve esrârı kendisinde toplanmış olan İsm-i Zât’tır. Açıklama için şu linke ve o link içinde gösterilen yazılara bk.

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/3412-lafza-i-celal-zikri.html

Sorunuzdaki El Fettah Yarattı El Fettah her şeyi bilir gibi sözler desek caiz olur mu?cümlesine gelince…

Evet, böyle söylemek her ne kadar mecaz yoluyla caiz olsa da, mânâ bakımdan eksiktir-noksandır, edebî açıdan da yanlış olur. O cihetle en azından “el-Fettah olan Allah yarattı, el-Fettah olan Allah her şeyi bilir” demeniz daha doğru ve daha isabetli olur. Çünkü biraz önce ifade ettiğimiz gibi, bütün isim ve sıfatların mânâlarını, esrâr ve envârını kendisinde toplamış olan ALLAH lafzı ism-i zâttır. Diğer isimler, O’nun sıfatları durumundadır.

***

Son bir tavsiyem

Bu ve benzeri gereksiz vesevseleri, acemi-mübtedi felsefe çıraklarının kurgu ve kuruntularını çağrıştıran saçmalıkları ne kafanda-gönlünde sorun et, ne de soru diye bize gönder! Zira her zaman bugünkü kadar vaktimiz de, sabrımız da olmayabilir.

Go to top