Muhterem hocam,

Alkollü ilaçları kullanabilir miyiz? Ayağım burkulmuştu, bir krem aldım, katkı maddelerinin arasında alkol var.

*******

Şayet o ilacın emsâli ve muâdili (benzer ve eşdeğer) alkolsüz bir ilaç varsa, alkolsüz olan tercih edilmeli, o alınmalıdır. İhtiyata, azimet ve takvaya uygun olan budur. Yoksa zarureten onun kullanılmasında dinen bir mahzur olmaz.

Rasulüllah Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki;

“Allah Teala, verdiği derdin şifasını da vermiştir. Her derdin bir devası (ilacı) vardır. İlacı bulunur, tedavi yapılırsa, Allah’ın izniyle hasta iyileşir.” [Tirmizî, Sünen, Tıbb, Hadis no: 2038]

***

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) yine, “Şüphesiz Allah, şifanızı/ilacınızı size haram kıldığı şeylerde yaratmamıştır.” [Ebu Davud, Sünen, Tıbb 11; Mâlik, Muvatta, Ayn 12] diye de buyurmuşlardır.

Nitekim Târık b. Süveyd (r.a.) adlı sahabî ona şarabı sordu da, O da yasakladı. Tarık, “Ama ilaç olarak kullanıyoruz!..” deyince de, “O deva değil derttir” buyurdular.

Buharî, yukardaki hadise benzer bir rivayeti naklettikten sonra, Rasülüllah’ın (s.a.v.) “Kim şarapta, (hamr) tedavi ararsa Allah ona şifa vermesin!” buyurduğunu da kaydetmiştir.

Bu hadis-i şerifler ışığında fukahanın çoğunluğu; normal durumlarda pis ve haram şeylerle, bu arada içki (hamr) ile tedavi olunamayacağı görüşüne varmışlardır.

Ancak alkol ihtiva eden ilaçların yerini tutacak başka ilacın olmadığı… Hastanın da böyle bir ilacı almadığı zaman hayatî tehlikesi bulunduğu... gibi anormal bir durum söz konusu ve bu hal de hâzik (mütehassıs-uzman) bir Müslüman hekim tarafından söyleniyorsa, böyle ilaçların zaruret miktarı alınacağını/alınabileceğini hemen hemen bütün âlimler kabul etmişlerdir.

***

Başka bir hadisi şerifte ise; tedavi olmayı ilahi takdire aykırı sayarak;

- “Ey Allah’ın Rasûlü! Tedavi olalım mı? Allah'ın takdirine karşı bunun bir yararı olur mu?” diye soranlara,

- “Tedavi olmak da Allah’ın takdiridir. Tedavi olunuz; zira Cenab-ı Hak hiçbir hastalık yaratmamıştır ki, devasını da yaratmış olmasın. Sadece biri hariç, yaşlılık (o müstesna, onun ilacı yoktur).” [Tirmizî, Sünen, Tıbb, Hadis no:2065] buyurmuştur.

Go to top