Bir kardeşimiz ameliyat olacak, manevi cihetten okunacak bir şey var mı? Yolumuzun tavsiye etiği manevi bir tedbir ve usûl olarak ne okumalı, ne yapmalıyız?

*******

Malumunuz, Abdülkadir Geylanî (k.s.) hazretleri bu yolun (Tarîkat-ı Aliyye-i Nakşibendiyye) manevî operatörüdür.

Her müşkilat veya hastalıkta müracaat şekli şöyledir:

Kişi, iki rek’at rızâ-yı ilahi için namaz kılar, bilahare namaz kıldığı yerden güneşin doğduğu tarafa on bir (11) adım veya ayak yürüyüp, son ayakta ruhaniyetinden istimdât için, on bir (11) Fâtiha-i şerife okuyup dua ve niyazla, ‘Meded yâ Seyyidî Abdülkadir Geylanî’ veya ‘Meded yâ bâze’l-Eşheb’ nidasıyla istigâse eder (yardım ister). İcabet mutlaktır (kabulü muhakkaktır). [Süleyman Hilmi Tunahan k.s. Hz.lerinden, nakleden Ahbab Hocaefendi merhum, Notlar, s. 79] 

 

Go to top