S.a hocam; peki, eşlerden her ikisinin kurban kesmesi şart mı? Ya maddi durum el vermiyorsa, o zaman na’pcaz?

Şifa Bilal Kivrak - Facebook

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

Kurban kesmenin kimlere vacip olduğu gerek ilmihal gerekse fıkıh kitaplarımızda açıkça belirtilmiştir.  Binaenaleyh ailede şer’î-dinî ölçülere göre kim zengin durumda ise, kurban kesmek de onun üzerine vaciptir. Eğer eşlerin ikisi de kurban kesmekle mükellef durumdaysa, tabii ki her ikisi de ayrı ayrı kesecek. Detaylı bilgi için bkz. http://www.halisece.com/kurban/327-kurban-kesmek-kimlere-vaciptir.html

Ayrıca hatırlatmakta fayda görüyoruz; biz mü’minler olarak kurban kesmemenin mazeretlerini arayacağımıza, kesebilmenin çarelerine bakmamız lazım. Bu sebeple, şayet mümkünse yani sene içinde ödeme imkânına sahipsek, borçlanarak da olsa, kurban parasını temin edebiliyorsak, kesmeye gayret etmemiz icap eder.

Çünkü kurban, çok çok önemli bir ibadettir; yıl boyuncu karşılaşacağımız kaza-bela ve musibetlere karşı bizim ve ailemiz için bir kalkandır.

Go to top