Bir müslüman erkek zina işlese ve tevbe etse müslüman bir kadınla evlenebiliyor diye fetvalar var. Ama o zina eden erkek ateist bir kadınla ayette dediği gibi evlenebilir mi? Yoksa zina eden erkek de sadece ehl-i kitap ile evlenebilir?

Soru: enes tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Tabii ki Müslüman erkek Müslüman kadınla evlenir, evlenebilir; çünkü günah işlemiş olması onu imandan çıkarmaz, bunun konuşulup mevzu edilecek bir yanı da yönü de yok, olamaz da…

Zina fiilini / günahını işlemiş bir erkek ateist bir kadınla evlenemez. Ama zinanın haramlığına inanmıyorsa, o zaman günahkâr değil kafirdir; dolayısiyle Müslüman kadınla evlenemez. Gitsin kiminle evlenirse evlensin; ister ateist, ister müşrike, ister münkire… O bizi alakadar etmez; hukukumuzun da, mevzumuzun da meselemizin de dışındadır.

Zina eden erkek de eğer zinanın haram olduğuna inanıyor, son derece çirkin olan bu fiili işlemekle günaha girdiğini kabul ediyorsa ve evlenebileceği Müslüman bir hanım da varsa, niçin illa da Ehl-i Kitap’la evlenmeye mecbur olsun. Elbetteki Müslüman bir hanımla evlenmeyi tercih etmelidir. 

Enes, muhteviyatı itibariyle aynı soruyu daha önce de dile getirdin ve hayli genişçe ve etraflıca cevaplamış idik. Unutkanlık illeti mi ârız oldu, yoksa boş kalıp kendine ve bize meşgale mi aradın? Hatta o cevabın sonunda şöyle demiş idik:

Özetle söylemek gerkirse; zinayı helâl sayanlar ancak zina eden biriyle evlenmelidir. Salih mü’minler sâliha hanımlarla evlenmeyi tercih etmelidir.

Zinanın haram olduğunu kabul edip nefsine uyarak zina etmiş bir mü’minin, zina etmeyen birisiyle evlenmesi ise, harama yakın mekruh olmakla beraber nikâhlanmaları sahihtir / evlenmeleri fıkhen-hukuken geçerlidir. Fakat ihtiyat ve takvâ bundan da kaçınmayı gerektirir.

Ayrıca âdap ve şartlarına uyularak pişmanlık ve ihlâsla (içten-samimi olarak) yapılan tevbelerin ind-i Bârî’de kabul edileceğine dair mutlaka ümitvâr olmamız da lâzım. Çünkü Rabbimizin (c.c.) rahmeti pek büyüktür, afv u mağfireti çok geniştir. O, gafûru’r-rahîmdir.” 

Maamafih söz konusu yazının aşağıda linkini veriyorum, sen bunun tamamını tekrar-tekrar oku ve lütfen aynı şeyleri tekrar sormaya yeltenme, tahammül sınırlarımızı zorlama!

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/3504-zani-ve-zaniyenin-evliligi.html

Go to top