Muâviye bin Kurre babasından (r.anhümâ) rivâyet etmiştir:

Yâ Resûlellah, ben koyun kesiyorum; ama ona acıyorum, dedim. Resûlüllah (s.a.v.), ‘Koyuna acırsan, Allah da sana rahmet(iyle muâmele) eder” buyurdu.

Yine Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz, kesmek üzere yatırdığı koyunun karşısında bıçağını bileyen bir sahâbîye şöyle buyurmuştur:

“Karşısında bıçağı bileyerek koyunu iki defa mı öldürmek istiyorsun! Bıçağını koyunu yatırmadan önce bileseydin ya!” (İmam Hâkim rh., el-Müstedrek, 4. 257)
Go to top