selamun aleyküm hocam.hocam annem ben yatarken beni öptü.ben onun olduğunu fark etmedim.bir an şehvet duydum.ama annem olduğunu fark ettikten sonra şehvetim kesildi.böyle bir durumda hürmeti müsahere oldu mu. akın can

 

*******

Ve aleyküm selam.

Aynı üslûp, aynı martaval, aynı nakarat… Hatta aynı kafa, aynı zihniyet, aynı gönül bulanıklığı-karışıklığı… Binaenaleyh bu sorulara verilecek cevap da, herhalde isyan halinde annelerimizin söyledikleri gibi “ebenin ya da elinin körü oldu” demek olurdu ama, biz gene de önceki yazılarımızdan, bu soruyla alakalı kısmı kopyalayıp yapıştırarak da olsa cevaplamış olalım. Belki böylece görme kabiliyetiniz hâsıl olur.

Şöyle ki:

Dokunma veya bakmanın kasden, bilerek olmasıyla unutarak, yanlışlıkla, zorlama ve uyurken olması arasında bir fark yoktur. Yine bu hususta ayık ile sarhoş, buluğ çağına ermiş olanla, mürahik yani buluğ çağma gelmiş olan ve akıllı ile deli arasında da bir fark bulunmamaktadır. Ayrıca haramlığı meydana getirecek şartların, yâni şehevî duygu ve belirtinin sâdece bir tarafta bulunması kâfidir. Her iki tarafta bulunmasına lüzum kalmaz. Yalnız bu meseleler Hanefî mezhebine göredir.

Hanbelî mezhebine göre sadece "birleşme" hurmet-i müsahareyi gerektirirken; Şafiî mezhebine göre zina, dokunmak veya bakmakla hiçbir şekilde hurmet-i müsahare gerçekleşmez. Mâlikî'ye göre ise, ancak şehvetle elini, yüzünü öpmesi halinde haramlık sabit olur. [Bkz. el-Cezîrî, el-Mezâhibü'l-Erbaa, 4, 63-68; Bilmen, Ö. N., Hukuk-ı İslâmiye ve Istılâhat-ı Fıkhiyye Kamusu, 2, 92-96; İbn Âbidin, Reddü'l-Muhtar, 2, 278-248]

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu meselede gerektiğinde (mecbur kalınıp zaruret hasıl olduğunda) diğer hak mezhepler taklid edilip, onların farklı görüşlerinden de istifâde edilebilir.

Go to top