Selamün Aleyküm hocam Allah yardımcınız olsun. Hocam şöyle bir sorum vardı her hocamıza da böyle rahatça soramıyoruz ki şöyle ; etek altı tıraşı hakkında malumat almak istiyoruz ve bir de erkek için ön ve arka bölgenin nasıl alınması gerektiğinin usulünü sormak istiyorum , arka bölge için alınıp alınmaması hakkında farklı görüşler var bunun hakkında aydınlatırsanız çok memnun oluruz. Selam ve dua ile.. İbnül Emin facebook

 

*******

Ve aleyküm selam.

Etek ve kasık arası tüylerinin temizliği, göbek altından başlayıp avret mahhalindeki kılların alınmasıyla gerçekleşir. Bu temizlikte arkanın / dübürün / dışkı yerinin etrafındaki kılların da alınıp alınmayacağı meselesi, sohbet toplantılarında da sık-sık sorulmaktadır. Hemen belirtelim; o mahallin de, temizlenmesi gereken kısma dahil edilmesi lazımdır.

Nitekim bu temizliğin de isabetli olacağı meşhur fıkıh ve âdap kitaplarımızda kaydedilmiştir. Bu cümleden olarak Hanefî mezhebinin meşhur kaynağı İbn Abidîn’de (Reddü’l-Muhtâr), kasık temizliğinden bahsedilirken şöyle denilmiştir:

Makattaki kıllar da bunun gibidir, (yani etek ve kasık arası tüylerin temizliği gibi temizlenmesi gerekir). Hatta onlar, yok edilmeye / tıraş edilip giderilmeye daha lâyıktır; (ön taraftan daha müstahak, daha uygun, daha münasiptir)...”

İlave bilgi:

Her hafta etek tıraşı olmak, bıyıkları kısaltmak, koltuk altını temizlemek sünnettir. Bunları kırk günden fazla yerine getirmemek -bütün mezheplere göre- mekruhtur. Hanefilere göre bu, tahrimen mekruhtur. [Bkz. el-Cezerî, el-Fıkhu ale’l-Mezâhibi’l-Erbaa, 2, 44-45-46]

Go to top