Selamun Alyekum hocam. 2 sorum olacaktı. 1-  Fatiha, Ayet'ül Kürsi, ŞehidAllahü... ve Kulillahümme... Her namazın arkasından okunmaları hakkında bir hadisi şerif var mı?  2- Ve ene eşhedü bima şehidallahü bihi ve estevdiullahe hazihişehadete ve hiye li ve dia tün indallahi.... şekinde bir dua var mı? teşekkür ederim.

Soru: mehmet tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam.

Bunları kopyaladığın yerde kaynakları da yazılı mehmet, dolayısiyle sorular(!)ının cevabı da mestur orada, dikkatli bak görürsün!

Ancak zaman-zaman hatırlattığımız üzere şu kadarını tekrar etmekte fayda mülahaza ediyorum;

Nafile ibadetlerde sınır yoktur.  Namaz da, niyaz da, dua-iltica-tazarru’ da çoktur. Yeter ki ifrat ve tefrit yollarına (aşırılıklara) dalıp, kaldıramayacağın külfetin altına girerek kantarın topuzunu kaçırma! Orta yolu takip et. Her şeyin ortası hayırlıdır. Bu usûl dinde de böyledir. Nitekim Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurmuşlardır ki:

Dinde aşırılıktan sakının (itidâl üzere olun). Sizden öncekileri, dinde aşırılıkları helâk etmiştir!" [Nesâî, Sünen, Hacc, 217]"Şüphesiz ki bu Din kolaylıktır. Her kim, (kolay olan) bu dini zorlaştırırsa altında kalır. Onun için orta bir yol tutun ve Dini en uygun bir biçimde uygulayın.” [Buhârî, Sahih, İman 29]

Sana gelince; teşekkür filan beklemeyiz; yeter ki baktıklarını görmeye, gördüklerini okumaya, okuduklarını anlamaya birazcık olsun çaba göster. Aklımızla-fikrimizle, mantığımızla-zekâmızla istihza etmeye yeltenme! Bu vb. lüzumsuzluklardan vaz geç!

Go to top