ŞÜKRANLARIMIZIN KABÛLÜ

"Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berakâtühü"

Pek aziz ve muhterem Halis Abi, Evvelâ Hz. Allah'a şükr eder, Zât-ı âlilerinize baki hürmet, muhabbet, saygı ve sevgilerimi arz eder, Muhabbetullah'a vâsıl olmanızı ve Rıza-i ilahiye mazhar edecek a’mâl-i salihalar işlemenizi Yüce Mevlam’dan niyaz ederim.​

Size karşı büyük kalbî muhabbetim, hürmetim ve minnetim olduğu için şükranlarımı sunmak, hayır-duanızı almak istedim abi.  

Hz. Allah sizden razi ve memnun olsun.

Aklımıza takılan birçok konuyu kaynakları ile en güzel bir şekilde izah ediyorsunuz abi.

Gıyabınızda her daim hayır duacınızım abi.

Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun Halis Abi.

Mesaj: GARİB GARİB tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm…

Değerli kardeşim;

Hak etmediğimiz, lâyık olmadığımız mültefit ifadeleriniz için teşekkür eder, samimi dualarınız için de cümlemiz hakkında hudutsuz “amin”ler derim.

Yapmaya çalıştığımız; Rabbimizin nusreti, Rasûlü’nün şefaati, pîrânın himmet ve teveccühleri, sizlerin de dualarınız bereketiyle Ehl-i Sünnet âlim-ârif ve salihlerinin eserlerinde ortaya koyduklarını nakletme gayretinden ibarettir. Bunda abartılacak bir durum yok. Tabiri caizse, yapmamız gerekeni mehma emken ifa edebilmeye çabalıyoruz.

Mevla-yi zû’l-Celâl ve’l-Kemâl hazretleri bu esnada, cümlemizi ve bilcümle Ümmet-i Muhammed’i her türlü hata, kusur, isyan ve nisyandan hıfz u himaye ve vikaye buyursun. Nefs-i emmareye, şeytana ve şeytanlaşmış ins ve cinne fırsat vermesin.

Ömrümüzün hiçbir safhasında mahviyyet ve mahfiyyetten ayırmasın. İmam-ı Rabbani (k.s.) hazretlerinin buyurduğu gibi, “Bu yolda sâlik, kendini köpeklerden ve kara sineklerden dahi üstün görmüş olsa, o mürid, bu yolun büyüklerinin sahip oldukları kemâlâttan mahrum kalır”.

Rabbimiz (c.c.) istikamet ve sadakatten, teslimiyet ve itaattan, tevâzu ve tezellülden, ifade ve istifadeden yoksun bırakmasın.

Muhabbetler karşılıklıdır. En az sizin bizi sevdiğiniz kadar biz de sizleri, kısacası bütün ihvan ve ehavatımızı, topyekün mü’min kardeşlerimizi seviyoruz. Allahu Teâla bu sevgiden uzak tutmasın.

Mü’minler olarak birbirimize gıyaben dua edelim. Gıyabi dua makbuldür malumunuz.

Sizler üzerinde hakkım olduğunu düşünmüyorum. Varsa da peşinen helâl olsun.

Allah’a emanet olunuz.

Wesselâm…

Go to top