Küçük çocuğa (sabî) zekât verilebilir mi?

S.a. Çocuğa zekat verilebilir mi, belli yaş sınırı var mı? Zekât verebilecek konumda olan birisinin çocuğu öğrenci ise, bu çocuğa zekât verilir mi ve çocuğun yaş durumu fark eder mi?

Soru: İsmi mahfuz bir okuyucu tarafından yazıldı. Kategori: Soru – Cevap

*******

Ve aleyküm selam.

İslâm hukukunda aile fertleri arasında mal birliği değil, mal ayrılığı esası vardır. Bir aile içinde karı-koca ve çocuklardan her birinin malı kendisine aittir. Bu itibarla aile fertlerinden karı-koca ve yetişkin aklı başında çocuklardan kimin borcu ve aslî ihtiyaçları dışında 80,18 gr. altını veya bu miktar altın değerinde parası veya kullanmadığı fazla malı ve eşyası varsa o kimse zengin sayılır. Bu miktar fazla mal varlığı olmayan kimse ise, dinen fakir sayılır. Zekât yükümlüsü değildir, bilakis kendisi zekât alabilir. Meselâ;

- Anne ve babaları zengin de olsa ergenlik çağındaki fakir öğrencilere, zekât verilebilir.

- Büluğ çağına gelmiş malı ve mülkü bulunmayan büyük çocuklar, babalarının serveti ile zengin sayılamayacaklarından, kendilerine zekât verilebilir, onlar da alabilirler. 

- Babaları zengin olan küçük talebeye ise, zekât verilmez. Çünkü ergenlik çağına gelmeyen çocuklar, babalarının zengin olmasıyla zengin sayılırlar.

Buna göre;

Bir kimse zekâtını, zengin bir erkeğin büluğa ermemiş / küçük çocuğuna veremez. Çünkü bu çocuk, babasının malı ile zengin sayılır. Lâkin zengin bir kadının, fakir-yetim ve babası Müslüman olan çocuğuna verebilir. Zira bu çocuğun nesebi babası cihetinden sabittir, annesinin servetiyle zengin sayılmaz.

Keza bir kimse zekâtını, zengin bir adamın fakir ve Müslüman olan babasına veya zengin bir adamın fakir, Müslüman ve büluğa ermiş çocuğuna veya o şahsın fakir ve Müslüman bulunan zevcesine / karısına verebilir. Çünkü bunlar birer şahıs olarak tasarrufa sahiptirler, birbirlerinin serveti ile zengin sayılmazlar. [Bkz. Bilmen, Ömer Nasuhi, Büyük İslam İlmihali, Bilmen yayınevi, İstanbul, 1966, s. 360, mad. 100]

Go to top