Miras: “…Erkeğe iki kadın payı kadar…”

Babamların bir yeri var, yedi kardeş bölüşmek istiyor. Ama babamlar kızlara 2’şer dönüm vermek istiyor. Halalar da siz ne alacaksanız biz de onu alacağız diyolar, eşitlik yani… Hocaların hepsi de farklı konuşuyor; kimi alabilir eşit diyor, kimi de 2 erkeğinse bir kızın diyor. Fakat işin ince noktası şu ki; babamın babası ölmüş, arazi de dedemin babasından dedeme geçmiş. Ne dedemin ne de babamların emeği var arsayı almak için… Sadece babadan babaya geçen bir arsa, 25 dönüm.

Kadına bir, erkeğe iki değil mi?

Hüküm değişmiyor, dededen de olsa…

Soru: Adı mahfuz bir okuyucu tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Selamün aleyküm.

Aslında mesajın sonunda sorunuzun doğru cevabını kendiniz vermişsiniz.

Başlıkta kısa bir cümlesini kaydettiğimiz ayet-i celilede [Nisa suresi, 4] belirtildiği üzere, İslâm miras hukukundaki (Ferâiz)  taksimatta, kadın erkeğin yarısını alır. Hak olan, doğru olan budur. Çünkü Allahu Teâla böyle emretmiştir.

Dikkat etmek lazım; miras taksimatını Kur’an-ı Kerim’de bizzat Cenab-ı Hak yapmış, Rasûlüne bile bırakmamış... Binaenaleyh bunun lâmı-cimi olmaz. Ancak bu İlahî hükme, tabii ki mevcut ve mer’î sistem içerisinde dileyen uyar, dileyen uhrevî cezasını-azabını göze alarak itiraz edebilir; çünkü mevcut kanunlar muvacehesinde dünyada bu mümkün. Maamafih, çok iyi düşünmek ve istikametten ayrılmamak gerektiğini de hatırlatmamız lazım. Haliyle bu arada mirasta kendi hakkından feragat eden de olabilir-edebilir, buna da kimsenin bir diyeceği olmaz, olamaz. Çünkü herkes kendi mülkünde dilediği gibi tasarruf selahiyet ve hürriyetine sahiptir.

Hâsılı, miras kimden kalırsa kalsın, fark eden bir şey olmaz, hüküm değişmez. İster ana-babadan, ister nineden-dededen kalsın... Mirasta emek zaten söz konusu değildir; adı üstünde miras… Çalışıp çabalayarak kazanılmış bir şey değil. 

Go to top