Selamun Aleykum, 

Değerli hocam malumunuz  günümüze kadar Kuranı kerim bir çok farklı hat ile neşredilmektedir. Bugün buna bilgisayar hattı denilen yazılarda dahil olmuştur. Sorum şudur ki, Kuranı Kerim alırken veya okurken hat konusunda özel bir hassasiyet sahibi olmamız lüzumu var mıdır? Mesela Hafız Osman hattı ile Hamid Aytaç hattı yakın zamana kadar çok yaygınken bugün ahmed Hüzsrev hattı ve bilgisayar hatlarının yaygın olduğunu görüyoruz, daha kolay olduğu gerekçesiyle... Bu hususta yorumunuzu bekliyorum sayın hocam... Allah azminizi arttırsın, amellerinizi makbul kılsın...

 

 

*******

Ve aleyküm selam.

Kıymetli kardeşim;

Sizin de belirttiğiniz gibi, Kur'an-ı Kerim'in pek çok farklı hattı vardır, günümüzde buna bir de elektronik hatt ilave edilmiştir. Bu noktada ölçü; şu hatt bu hatt değil de, kişinin yanlışsız ve rahat okuyabileceği nüshayı tercih etmesi olmalıdır.

Mukabil hayır-dualarımla... 

Go to top