Mesaj, soru sahibinin isteği üzerine silinmiştir. H.E. 

*******

Rabbim sizlerden de râzı olsun.

Maddeler halindeki sorularını gene maddeler halinde cevaplamaya çalışalım.

(1) Şüphe ve vesvese ikiz kardeştirler; gerçekten insanı fevkalâde rahatsız eden, hatta hayatını zindana çeviren ruhî / psikolojik bir illettir. Bunlardan kurtulmanın en kestirme ve en isabetli yolu da, manevi tedbirlerle beraber içinden, ‘bunlar şeytanın vesveseleridir, yok öyle şey, aldığım abdestim de guslüm de tamam, namazım da dosdoğru’ diyerek tam bir kararlılıkla bu kuruntuları kalbinden def etmektir. Lütfen şu linkleri dikkatle okuyunuz:

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/1934-imani-takviye-ve-vesveseden-kurtulmak.html

http://www.halisece.com/islami-yazilar-ve-makeleler/859-seytani-bir-illet-v-e-s-v-e-s-e.html

http://www.mollacami.net/soru-ve-cevaplar-731.html

http://www.mollacami.net/soru-ve-cevaplar-755.html

(2) Çıkarılması zor olsa da, diş arasından atılması mümkün olmayan bir yemek artığı olmaz. Böyle bir mazeret kabul edilmez. Bunların çıkartılması gerekir. Zira dişlerin arasında ve diş çukurunda kalan yemek artıklarının altına su geçmezse, yani oralar yıkanmazsa gusül caiz olmaz, kişi cünüplükten kurtulmuş sayılmaz. Çıkartacak veya çıkarttıracaksınız.

(3) Anladığımız kadarıyla, kadının namazda önünü görebileceği tülbent gibi ince bir bezle kapatmasını kastediyorsunuz. Cevazdan öte, buna gerek yoktur. Zira kadının yüzü avret değildir ki örtme mecburiyeti olsun.

Meselenin mezheplere göre izahı

Avret yerlerinin örtülmesi Kitap ve Sünnet’le emredildiği için, bunda müçtehitlerin söz sahibi olamayacağı açıktır. Yani tesettür farzdır. Ancak erkeğin göbeği ile diz kapağı arası dışında kalan yerleri ile, kadının elleri, ayakları ve yüzünün avret olup olmadığı hususunda farklı görüşte olanlar vardır. Mesela Şâfiî ile Hanbelî mezheplerine göre, kadının yüzü ve elleri de dâhîl, bütün vücudu avrettir ve mahremi olmayanlara karşı örtülmesi gerekir. Kadın ellerini ve yüzünü ancak namazda açabilir. Mâliki mezhebinde ise, kadının elleri ve yüzü avret değildir, ancak yabancılara karşı kapatması daha güzeldir.

Diğer mezheplerin uygulamalarını özet olarak gördükten sonra şimdi de Hanefî mezhebinde avret ve örtünme ile ilgili uygulamayı görelim:

Erkeğin namazdaki avreti; namaz dışında olduğu gibi, göbekle diz kapağı arasıdır. Diz kapağı avrettir, göbek ise avret değildir. Hür kadınların avreti ise; yüzleri, ellerinin içleri ve ayaklarının üstleri hariç bütün vücutlarıdır.

Binaenaleyh Ehl-i Sünnet mezheplerin görüşleri çerçevesinde anlaşılan o ki; hanımların namazda yüzlerini örtmelerine gerek yoktur. Hiç birisi böyle bir mecburiyet getirmemiştir.

(4) “twitter diye bir site var ve buraya üye olan herkesin kendine özel bir kullanıcı adı var mesela sessizlik1, yobazprens gibi. bunları kopyalamak kaydetmek kul hakkı olur mu?”

Bunların nesini, niçin, hangi maksatla kopyalayacaksın? Eğer maksadın geçen sorduğun radyo proğramı kopyalaması gibi ve faydalı bulduğun için kendin yararlanmak ise, tabii ki caizdir. Tekrar etmeye gerek var mı? Cevabını vermiş idik!

Sonuç: Anlaşılan sizin en büyük probleminiz, sıkıntınız, hastalığınız vesvese! Bir an evvel ondan kurtulmaya bakın. Yoksa hayatınızı zehir edersiniz, zaten bunun kendiniz de farkındasınız.

Geçmiş olsun. Rabbim âcil, hasarsız ve kalıcı şifalar versin.

Bu gibi sorularınız (vesvese-şüphe illeti) hem ilk ve hem de son olursa, hakkımızı tabii ki helal ederiz. Ama tekrar-tekrar dönüp dolaşıp aynı şeyleri soracak olursanız, hak bir yana cevapla da uğraşamayız, bilesiniz. 

Go to top