Küçükbaşta boynuzunun hepsi kırılmış hayvan kurban olur mu?

*******

Meseleyi biraz daha teşmil ederek şöyle ele alabiliriz: 

- Doğuştan boynuzu olmayan… veya boynuzları kırık olan… ya da doğumdan sonra boynuzları bir operasyonla mesela elektrikle köreltilen hayvanlar kurban olarak kesilebilir mi?

Bunun kısa cevabı;

- Caizdir, kurban olabilir.

Açıklamasına gelince... Malum olduğu üzere kurbana engel olan ayıplar, hayvanın emsâli arasında kıymetini azaltan kusurlardır. Zararsız şekilde ve daha iyi gelişmesi maksadıyla boynuzlarını özel olarak yapılan ameliyelerle / operasyonlarla köreltmek, hayvanların kıymetini düşüren ayıplardan değildir.

Bu itibarla, doğuştan boynuzsuz hayvanların kurban olarak kesilmesi caiz olduğu gibi [Tirmizî, Sünen, Edâhî, 9; el-Merğînânî, el-Hidâye, 7, 159]; küçükken, henüz boynuzları çıkmadan boynuz mahalline yapılan müdahale ile (mesela ilaç sürülerek) boynuzları köreltilen ya da boynuzları çıkmışsa, kesilerek veya elektrik verilerek veyahut kimyevî yolla / ilaçla boynuzu yakılarak vb. benzeri işlemlere tâbi tutularak boynuzsuzlaştırılan (halk tabiriyle kabaklaştırılan) hayvanların kurban olarak kesilmesinde bir mahzur yoktur, caizdir.

Go to top