Selamün aleyküm hocam. Lafza-i Celal Zikri "Allah Allah" şeklinde belirli sayıda kalben Allah-ü Teala'yı zikretmek mi yoksa Hz. Allah'ın "El-Celal" ism-i şerifini mi zikretmek? Allah razı olsun. Abdullah Fakir – Gmail

*******

Ve aleyküm selam.

Lafza-i Celâl zikri, hafî veya cehrî, hangisine mezunsan, "Allah Allah Allah" diye zikretmektir.

Cenab-ı Rabbi’l-âlemîn’in “Celâl” ismi dâhil, diğer bütün Esmâ-i Hüsnâ’sı, “Allah (celle celâluhu)” isminin âdeta sıfatı mevkiindedir. “Allah” lafza-i celâli, O’nun bütün güzel isimlerinin-sıfatlarının mânâlarını, esrâr ve envârını kendisinde toplamıştır. Yani câmiu cemîi esmâ ve sıfâttır.

Bir mü’min “Allah Allah Allah” demeye başladığında, -bâhusus kalben zikrettiğinde- ayrıca Cenâb-ı Mevlâ-yi zû’l-Celâl’in güzel isimlerinin tamamını zikrediyor demektir. Bundan dolayı mânevi-tasavvufî yolların hemen hepsi zikirde “Allah” ism-i şerifini esas almışlardır. Binaenaleyh zikirlerin en üstünü, en güzeli “Allah” lafza-i celâli ile yapılandır.

Bu mevzuda geniş ve etraflı bilgi için lütfen aşağıdaki linklere bkz. ve dikkatlice okuyunuz. Ayrıca unutmayınız ki, bu mevzu kaal işi değil hâl ve nasip işidir. Bizim açımızdan üzerinde daha fazla kelâm da kalem de gereksizdir, fuzûlidir.  

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2403-2014-12-17-17-22-25.html

http://www.halisece.com/tasavvuf/2938-zikir-ve-zikrullah-nedir-kac-turlu-zikir-vardir-2.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2476-ekrem.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2937-kelime-i-tevhid-zikrinin-ustunlugu.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2393-esmaul-husna.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/3406-zikir-mi-faziletli-salevat-mi.html

Go to top