Esselamü aleyküm ve rahmetullah. 

Pâk-i Sübhânehû ve teâlâ Hazretleri devletimizi, milletimizi, halkımızı, zürriyyetlerimizi; Kur’an-ı, Sünneti ve ahkâm-ı şer'iyyeyi mehcûr eden bir kavim olmaktan dâimen korusun. Zürriyetlerimizi, alim, amil, salih ve cesur eylesin. Toplumumuzu, hem ulûm-i dîn ehli ve hem de ulûm-i fen ehli kimseler olarak basiretli, ferasetli, sahib-i haya, âgah bir cemiyyet kılsın. Amin. 

1) Ka'be-i muazzama etrafında onu dairece çevreleyen zeminden yüksek 2, 3 katlı revaklar var, 4-5 yıl önce yapılmıştı. Hacılar buradan; birinci, ikinci, üçüncü kattan kabeyi tavaf ediyorlar. Bu iki-üç katlı revaklı yapıya "Protatif tavaf ünitesi" de deniyor. Burada kabe etrafında dönerek tavaf yapmak caiz mi, böyle tavaf sahih mi? 

2) Ekimde 100 dolar borç alan, Kasımda [alacaklının da rızasıyla] ₺ olarak öderken, borç alırken ki değerinden mi öder, yoksa anlık değerinden mi öder?  

El-cevab: Anlık değerden öder.

Bu bilgimiz doğrumudur?

3) Zî-mahrem yada ğayr-i bir kimse, biz gelene kadar hesabı ödemiş. Diyelim ki 50 ₺ tuttu. Sonra verirsin dedi. Ertesi gün havale ile hesabına 50'si ücret, 50'si ise ikram-hediye olsun diye toplam 100 ₺ yatırmak, faiz [vermek] olur mu? 

Soru: Timûrtâşî Işık tarafından yazılmıştır. Kategori: Soru – Cevap

*******

Ve aleykümü’s-selâmu ve rahmetullahi ve berakâtuh.

Samimi dualarınız için cümlemiz adına hudutsuz ‘amin’ler kardeşim…

Sorduklarınıza gelince;

1. Tavafın Şartları’ndan birisi, Mescid-i Haram dâhilinde yapılmasıdır. Söz konusu yerler de Mescid-i Haram dâhilidir, caizdir. Fakat zaruretsiz olarak tavafı buralardan yapmak mekruhtur, çünkü Kâbe’den yüksektir. Nitekim Kâbe fevkinde (üzerinde) namaz kılmak -zâhirde olan hürmetsizliğe binaen- edebe mugayir görülmüş, mekruh addedilmiştir. [Bkz. Mehmed Zihni Ef. Nimet-i İslam, İbn Âbidîn, Teshîl li-Mesâi’l-Kudûrî, Namazın mekruhları bahsi] Oralardan tavaf da bunun gibidir. Bütün ibadetlerimizde olduğu gibi, hacda da âdaba riayet edip mekruhlardan olabildiğince kaçınmak lazımdır.

2. "Anlık değerden öder." cevabınız doğrudur. Bu maddenin detaylı cevabı için ayrıca bkz. http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2022-ogrenim-kredisini-geri-odemede-olcu.html

3. Söz konusu fazlalık faiz olmaz; çünkü bunun için özel olarak konuşulmuş-koşulmuş bir şart yok ortada, ikram ve hediye ise her zaman ve zeminde herkes için caizdir. 


Go to top