Rivayete göre, bir kimse Müslüman olduğu zaman Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz o kimseye namaz kılmayı öğretir, sonra da şöyle duâ etmesini tavsiye ederdi:

Allâhümma'ğfir lî ve'rhamnî ve'hdinî ve âfinî ve'rzuknî.” (Müslim, Sahîh, Zikir, 35)

Meali: Allâh'ım beni bağışla, bana rahmet(inle muâmele) et, bana hidâyet et (rızânı kazandıracak ameller/işler yaptır), bana (ruhen-bedenen) âfiyet ve hayırlı rızık ver.


Go to top