Cehmiyyenin müteşabihatla alakalı görüşleri ile maturudilerin ve eşarilerin görüşleri arasında bir fark varmı birde İmam-ı Azamın(r.h)ın akıdesı ıle Imam Maturudının akıdesı arasında fark varmıdır varsa farklar nelerdir?

 

*******

Çok lazımsa araştır, karıştır, öğren!!! Fakat senin için de lüzumuna kani değilim. neyse… Zaten bu meselelerin hemen hepsi akaid ve kelama dair eserlerde, ilmî makalelerde tahlil ve tenkidi yapılmış, terkibe tabi tutulmuş bilgiler. Çok fazla iştiyakın varsa, rahatlıkla ulaşabilirsin.

Ancak sana tavsiyem; boyunu aşan sulara dalma, haddini aşan işlere girme. Sana ve bütün Müslümanlara lazım olan Ehl-i Sünnet’in itikadi esaslarıdır, onlar da gün gibi aşikârdır. Karanlıkta el yordamıyla bir şeyler aramana, uçurum tehlikeleriyle burun buruna gelmene gerek yok.

Ayrıca sana sormak isterim; bu fırak-ı dâllenin görüşleri ve Ehl-i Sünnet’le mukayeseli bilgiler senin neyine yarayacak? Akaid ve kelamla alakalı bir tez mi hazırlığındasın? Şayet öyle bir çalışman varsa, bu işler ısmarlama olmaz. Oturup çalışacak, gayret edeceksin.

Yoksa bu gibi dikenli alanlarda dolaşmak, kimsenin imanını kuvvetlendirmez, amelini tezyid etmez, ahlâkını da müzeyyen kılmaz! 

Lütfen, bu ve benzeri lüzumsuzluklardan vaz geç.  Vazgeçmezsen de bizleri meşgul etme!

Go to top