Selamün aleyküm hocam,

yüce mevlam saglik sihhat ve afiyet icinde hizmet etmeyi nasip etsin insallah. mübarek Ramazan i serif ve tutulan oruclariniz hayirlara vesile olur insallah

sorum budur hocam: hayizli adetli veya lohusali bir kadinin camiye girmesi haram oldugunu biliyorum. Lakin bir evladimizin dügün, nisan veya sünnet merasiminde hayiz veya adet vakti gelmis ise buna dair  kitabimizda veya hadis olarak bir hüküm varmi? elbet bir anne evladinin dügününde, nisanininda veya sünnet merasiminde bulunmak ister. öyle bir durum geldiginde , dügün gününde gitmemezlik yapmis olsa elbet cocuklari üzgün hale getirir. buna bir özür varmi hocam? yani bu sekilde camiye girmesinde vebal varmi? Sedat

saygilarimla sizi selamliyorum. 

*******

Ve aleyküm selâm kardeşim;

Dualarınıza cümlemiz ve bilcümle Ümmet-i Muhammed ve evladı hakkında hudutsuz “amin”ler, bilmukabele hayır-dualar…

Hanefîlere göre hayızlı kadının zaruri durumlar dışında mescidlere girmesi, orada eğleşmesi ve itikâfa çekilmesi de caiz değildir, haramdır. Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur:

"Hiç bir hayızlı veya cünüp mescide giremez." [İbn Mâce, Sünen, Tahâre, 92; Dârimî, Sünen, Vudû', 116] İster oturmak için, ister bir kapısından girip diğer kapısından çıkmak için olsun fark etmez. Ancak, yol mescidin içinden geçiyorsa, o takdirde cünübün geçmesine ce­vaz verilmiştir.

Keza hayati ve zaruri temel ihtiyaçlardan olan su, camiden başka yerde bulunmazsa, o takdirde su almak için âdet görme halindeki kadının veya lohusanın ya da cünübün câmiye girmesine de cevaz verilmiştir.

Bunun gibi cünüp, âdet gören kadın ya da lohusa, canavar veya hırsızdan ve soyguncudan ya da şiddetli soğuktan korkar, başka da sığınacak yer bulamazlarsa, o takdirde câmiye girip oturmaları caiz olur. Ancak mâbede hürmeten teyemmüm etmelerinin uygun olacağı ifade edilmiştir.

Şâfiî ve Hanbelîler ise, hayızlı ve lohusanın kirletmemek şartıyla, mescitten karşıdan karşıya geçmesini câiz görürler. Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) Âişe validemize (r. anha) böyle bir izin verdiği nakledilmektedir. [Bkz. Müslîm, Sahih, Hayz, I1-13; Nesâî, Sünen, Tahâre, 172, Hayz, 18; İbn Mâce, Sünen, Tahâre, 120]

Hâsıl, hayızlı kadının mescide girip orada kalması, Hanefîler de dahil fakihlerin çoğunluğuna göre câiz değildir. Bununla birlikte bazıları, kadınların özel hallerinde mescide girmelerinin hükmü mevzuunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Onlara göre; Rasûlullah (s.a.v.) gayrimüslimleri dahi mescide almıştır. Binaenaleyh, cünüp kimselerin temizlenmeleri kendi istemelerine bağlı ise de; âdetli ve lohusa kadınların temizlenmeleri iradelerine bağlı olmadığından, bu durumundaki hanımların, başta irşad faaliyetleri olmak üzere, camide yapılan dini hizmetlerden yararlanmak maksadıyla camiye girmelerinde bir sakınca olmaz demişlerdir.

Ancak ihtiyat ve takvâ, söz konusu “bazıları”nın söyledikleriyle değil, ekseriyetin görüşüyle amel etmeyi iktiza eder ki, bu durumda hanımların cami ve mescitlere girmemeleri lazımdır. Girerlerse vebâle-günaha girmiş olurlar. Nikâh-düğün gibi merasimler de, istisnai hallerdeki zaruret sınıfına dahil değildir. Mevzu ile ilgili ayrıca bkz.

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/1682-kadinlar-aybasi-halinde-camiye-girebilirler-mi-kur-an-okutabilirler-mi.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/1874-adetli-ve-lohusa-kadinin-namaz-ve-orucu.html

http://halisece.com/fikih/557-hanimlarin-ozel-hallerinde-kur-an-okuyup-okutma-meselesi-mezheplerine-uymalarinin-onemi-ve-telfik-mevzuu.html

Go to top