Hocam selamun aleyküm;

İnce kaşların arasını doldurmak için yeni bir teknik var. Organik boyalar ile kaşa çizim yapılıyor. Dövmeden farklı olarak cildin bir kat altına uygulanıyor. Ben saç boyası gibi olduğunu düşünüyorum. Kalıcı bir boya da değil hocam, kişiye göre değişmekle birlikte ortalama 6-8 ay gidiyormuş. Sizce caiz midir? Abdeste mani midir?

Allah razı olsun sizlerden, teşekkürler

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

Anlattığınız uygulama için her ne kadar ‘yeni bir teknik (!)’ tabirini kullanmış olsanız da, bu iş basbayağı dövmedir, saç boyası gibi düşünülemez, ona kıyas edilemez.

Uygulamanın, cildin iki kat altına tatbikiyle bir kat altına yapılmasında ve boyanın kimyevî ya da organik olmasında, belki sıhhî açıdan bir fark olabilir ama, haramlık noktasında hüküm bakımından herhangi bir farklılık olmaz. 

Bir taraftan kalıcı boya değil diyorsunuz, öbür taraftan 6-8 ay durduğunu söylüyorsunuz. İki namaz arası kadar kısa bir süre değil ki, buna nasıl kalıcı değil diyebiliyorsunuz? Böyle bir uygulama caiz olmaz, bunun hükmü aynen dövme gibidir, haramdır. Nitekim Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Dövme yapan ve yaptıran kadınlara, kaş ve yüzlerinden tüy yolan ve yolduranlara, dişlerini seyreltip inceltenlere ve bu şekilde Allah’ın yarattığı şekli değiştirenlere Allah lânet etmiştir.” [Bkz. Buhari, Sahih, Libas, 87; Müslim, Sahih, Li­bas, 119-120] Bir fiili işleyenin Allah ta­rafından lânetlenmesi, onun haram ol­duğunu gösterir.

Evet, dövme yaptırmak yasaklanmış olmakla birlikte, deri üzerinde suyun alta ulaşmasına engel olacak bir tabaka oluşturmadığı için gusül ve abdeste mâni değildir. Vücudunda dövme veya anlattığınız türden benzeri bi uygulama bulunan bir kimse, mümkünse sağlığına zarar vermeyecek yöntemlerle onu hemen ortadan kaldırmalıdır. Bu mümkün olmazsa, Allah’a tevbe ve istiğfar etmesi, yaptığına pişmanlık duyması gerekir.

Abdest meselesine gelince…

Bu noktada da hüküm gene dövmeye benzer, yani cildin altına zerkedilen madde cildin üzerinin ıslanmasına engel olmayacağı için, abdest veya gusle mâni olmaz. Ayrıca hatırlamakta fayda var; yapıştırma yöntemi ile deri üstüne yapılan geçici dövmede su deriye geçmediğinden gusül ve abdeste engel olur.

Ve unutmamak gerekir; dinî meselelerin sizcesi-bizcesi, sana göresi-bana göresi olmaz.

Ayrıca bkz. http://halisece.com/genel-fikhi-konular/466-kas-ve-tuy-yolma-dovme-yaptirma-disleri-seyreltip-inceltme.html

Bilmukabele hayır-dualar... 

Go to top