Koca, hanımın fitresini vermeye mecbur mudur?

Selamun Aleykum..

Hanimin  Fitresini, Beyinin Vermesi  mecburiyeti var midir?

Soru: Tayfur Demirel tarafından yazıldı. Kategori: Soru – Cevap

*******

Ve aleyküm selam.

Hanımının fitresini beyinin verme mecburiyeti yoktur. Çünkü fıkhen/hukuken kişi, hanımının ve aklı başında olan büyük evladının fitresini vermekle yükümlü değildir.

Bunlar kendi başına tasarruf hakkına sahip mükellef kimselerdir. O bakımdan bunlardan nisaba mâlik olanlardan her biri, zekâtını kendi malından vereceği gibi, fitre sadakasını da kendi malından vermekle yükümlüdürler. Aynı zamanda sadakalarda bir ibadet mânâsı vardır. Koca, karısına ait bir ibadet vazifesini yüklenmek için evlenmemiştir.

Bir kimse, zevcesinin veya büyük yaştaki evladının fitrelerini, onların izinleri ile kendi malından verecek olsa kifâyet eder. Bunlar kendi idaresinde ve geçimi altında bulundukları takdirde, izinleri olmaksızın vermesi de yeterlidir. Çünkü bu durumda âdet bakımından izin var sayılır. Aile arasında bulunan diğer şahıslar hakkında da hüküm böyledir. Hakikaten/gerçek yönden veya âdet bakımından izin gereklidir. Çünkü fitre sadakasında niyet bulunmalıdır, niyetsiz verilemez. Böyle bir izin ise, niyet yerine geçer.
(İmam Şafiî’ye göre, zevcenin fitre sadakası, kendisi zengin olsa bile, kocasına aittir. Kendilerine ücret tayin edilmeyen hizmetçiler hakkında da hüküm böyledir.)

Bir kimse, kendi geçimi altında bulunsalar bile, babasının ve annesinin fitre sadakasını vermekle yükümlü değildir. Baba fakir olduğu halde mecnun ise, fitresini vermek zorundadır. [Bkz. Bilmen, Ö.N., Büyük İslam İlmihali, Bilmen Yayınevi, İst., 1966, s. 362-363]

Go to top