Adak adamak iyi değil mi?

Hocam adak adamayi iyi değil diyorlar, tavsiye etmiyorlar, hükmü nedir?

Soru: Mehmet Akkaya tarafından yazıldı. Kategori: Soru – Cevap

*******

Selamün aleyküm.

Doğrudur, adak adamak tavsiye edilen bir amel / ibadet değildir. Nitekim Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.), “Adak adamayın, çünkü adak kaderi değiştirmez; lakin adak yoluyla cimriden mal çıkarılmış olur.” [Ebu Davud, Sünen, Sünen, Eyman ve Nüzûr, 21; İbn Mâce, Sünen, Keffarât, 15; Nesaî, Sünen, Adak, 3745] buyurmuşlardır. Bu mevzuda daha başka rivayetler de mevcuttur.

Maamafih adağın, insanın saâdetine ve bedbahtlığına (mutsuzluğuna) bir tesirinin olmadığını bilerek ve buna inanarak bir şey adanır, sonra da bu adak yerine getirilirse, kişi gene sevaba kavuşur. Yaptığı amel boşa gitmiş olmaz. Bunun da bilinmesi gerekir.

Türkçemizde ekseriyetle adak olarak ifade edilen nezir, bir çeşit ibadettir. Zaten nezirin asıl mânâsı da, kişinin Allah rızası için, yapması mubah olan bir şeyi yerine getirmeye söz vermesi, adadığı şeyi yapmayı kendi üzerine vacip kılmasıdır.

Binaenaleyh adanan bir şeyin yerine getirilmesi dinen vaciptir. Çünkü kişi Allah için söz vermiş bulunmaktadır. “Adaklarını da yerine getirsinler.” [Hac suresi, 29] meâlindeki âyet-i kerime, adak sahiplerine Allah’ın (c.c.) bir emridir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de, “Bir kimse bir şey adar da adını koyarsa, belirttiği şeyi yerine getirmesi lâzımdır (vaciptir).” buyururlar. [Bkz. Molla Husrev, Düreru’l-Hukkâm, İstanbul: Fazilet Neşriyat, İstanbul, 1976, 2, 45] 

Ayrıca adak mevzuunun teferruatı için, sitenin Arama penceresine “adak” yazıp araştırabilir, çıkan diğer yazılardan da faydalanabilirsiniz.

Go to top