Selamun Aleyküm...

 

Hocam, İmam-ı Rabbani Hz.lerine ait Mektubatı şerif meallerinde 42. mektupta şöyle bir ibare geçmektedir:

 

"Dinde yapılan değişiklikler ve reformlar bid’atdir. Yoksa, çatal, kaşık, boyun bağı kullanmak, kahve, çay, tütün içmek bid’at değildir. Çünki bunlar ibâdet değil, âdetdir ve mubâhdırlar. Harâm değildirler. Tütün içmek hakkındaki islâm âlimlerinin sözleri (Se’âdet-i Ebediyye) kitâbında uzun yazılıdır. "

 

Bu ibareye dayanarak İmamı Rabbani Hz.lerinin Tütüne Mubah dediği iddia edilmektedir.

 

1 ) Bu iddiaanın hikikatı nedir ?

 

2) Saadeti ebediye'nin konu hakkındaki hükmü nedir?

 

Saygı ve selamlarımla...


 

*******

 

Ve aleyküm Selâm…

 

Değerli kardeşim;

 

Sözünü ettiğiniz mektupta bu nevi ibareler yok. Zaten bu mektup, Hak Teala’dan başkalarına duyulan muhabbetin hakîkat-ı câmia’da (toplayıcı/birleştirici/kuşatıcı hakikat olan kalpte) meydana getirdiği pası en iyi gideren şeyin Sünnet-i seniyyeye uymak olduğunu beyan etmektedir. Kısa bir mektuptur. Bakabilir, inceleyebilirsiniz.

 

Dolayısiyle ibarede zikri geçen sözler, olsa olsa mütercimin kendi değerlendirmeleridir. Tahminim köşeli parantez [] içerisine alınmış cümlelerdir. İmam-ı Rabbani (k.s.) hazretlerinin tütün’e mubah demediğini/demeyeceğini biliyoruz. Tütün meselesinin dışındakiler içinse denecek bir şey olmaz. Tabii ki onlar bid’at sınıfına girmez. Ama tütünün ne olduğu malum. Üzerinde fazlaca söze gerek yok diye düşünüyorum. Biz haram olduğuna inanıyoruz, bu hususta istinad ettiğimiz delillerimiz de sağlam. Pek çokları da haram demese bile tahrîmî mekruh olduğunu ifade ediyor. Ancak şâz da olsa, -maalesef- böyle mubah olduğunu söyleyenler var.

 

Tütünle ilgili düşüncelerimiz için bkz. http://www.ihyaforum.com/fikih-ilmihal/1197-tutun-icen-nefsani-ve-seytanidir.html

 

Saadet-i Ebediyye’nin müellifi de zaten sözünü ettiğiniz Mektubat tercemesinin mütercimi olan zattır. Orada da bundan farklı bir hüküm yok. Fırsatınız olursa bakarsınız.

 

Allah’a emanet olunuz. Vesselâm...

Go to top