selamun aleyküm hocam.
telif hakkı olarak alınan ücretlerin durumu nedir. bir kurumun kendi ismini patent yapıp bu ismi para ile satması caiz midir.

*******

Ve aleyküm selam.

İlk dönem Hanefî âlimler (rahımehumullah) mücerret ve mânevî haklar ve menfaatler karşılığında bedel almayı câiz görmemişlerdir. Daha sonraları örf ve içtimaî (toplumla ilgili) ihtiyaçlar sebebiyle bu câiz görülmeye başlanmıştır. Günümüzde de yerleşik örf ve uygulama bu yöndedir. Te’lif hakkı, patent ve isim hakkı da dahil, mânevî hakların satışı yapılmakta ve âlimler tarafından bunun câiz olacağı, karşılığında bedel alınmasının haksız kazanç olmayacağı ifade edilmektedir. Ayrıca bkz. http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/4176-te-lif-ve-yayin-hakki-kul-hukuku.html

 

 

Go to top