İbrahim aleyhisselam M.Ö. 2000'li yılların başlarında yaşamıştır. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) de atasıdır. Doğduğu ve yaşadığı yerler hakkında verilen bilgilere, tarihi eserlerde farklılıklar arzetmektedir. İslâmi kaynaklara göre Hz. İbrahim, Harran'da dünyaya gelmiş, sonra babası ile Babil'e (bu günkü Filistin topraklarına) gitmiştir. Harran, bilindiği gibi günümüzdeki Şanlıurfa'dır.
***

İbrahim aleyhisselam putperestler arasında yaşamış olmasına rağmen ömrünün hiçbir anında puta tapmadı. O, tek bir ilâhî gücün/Allah'ın varlığına inanıyordu. Kur'an-ı Kerim'de adı en çok geçen Peygamberdir (a.s.). Putları nasıl kırdığı ve bu sebeple putperestlerce ateşe atılmasına rağmen yanmadığı açık bir şekilde anlatılır. Hadis-i Şerif'lerde de çok sık anılır. Hz. İbrahim, ateşe atılma olayından sonra putperestlerin ve onların başı olan Nemrut'un bulunduğu bölgeden ayrılır; eşi Sâre, yeğeni Lût ve kendine tabi olan diğer insanlarla birlikte, önce Ürdün'e ardından Mısır'a gider, daha sonra da Filistin'e geçer.
***

Hz. İbrahim, ilerlemiş yaşına rağmen çocuğu olmayınca, Allah'a (c.c.) yalvarır; sâlih bir evlat ister. Hanım Hacer validemizden bir oğlu dünyaya gelir. Adı İsmail'dir. İsmail koşabilecek çağa geldiğinde, onunla ilgili Cenab-ı Hakk'a verdiği va'di/sözü kısacası onun kurban edilmesi gerektiği kendisine rüya yoluyla bildirilir. Bu bir imtihandır. Allah'a (c.c.) inanıyorsa/va'dinde sadıksa bu oğlunu kurban edecektir. Oğlu İsmail'i kurban etmeye hazırlanır. İmtihanda muvaffak olmuştur. Binaenaleyh oğluna karşılık gönderilen koçu kurban eder. Ayrıca, bütün insanlar tarafından ebediyyen hayırla yâdedilme/anılmak üzere mükâfatlandırılır.
***

Kur'an-ı Kerim'de, Hz. İbrahim'in hayatından kesitler anlatılmış olmasına rağmen ölümü hakkında bilgi açık bir ifade yoktur. İslâm âlimlerinin yazdığı kitaplarda belirtildiğine göre ölüm meleği, çok yaşlı bir kişi görünümünde geldiğinde, Hz. İbrahim ona yemek ikram eder. Misafirperverliği herkesçe malumdur. Ancak meleğin, yemek yemeğe mecâli yoktur. Hz. İbrahim O'na yaşını sorar. Kendisinden iki yaş büyük olduğunu öğrenir. Bunun üzerine O'nun durumuna düşmemek için Hz. Mevla'den canını almasını niyaz eder. Bu isteği kabul edilir. Ebedî âleme intikal ettiğinde, kimi kaynaklara göre 175, kimilerine göre de 200 yaşındadır.
***

Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre Hz. İbrahim, Hz. Nuh'un milletindendir. İnananların babası ve Allah'ın (c.c.) Halîl'i dostudur. O'nun emirlerine hakkıyla-tamamiyle-kemâliyle uymuş; insanları uyarmış, Allah'ın dinini tebliğ ile onları sırat-ı müstakime davet etmiştir. Oğlu İsmail (aleyhimeselam) ile birlikte Kâbe'yi inşa etmiştir. Zira o, ne Yahudi ne de Hıristiyandır; Hanif bir Müslümandır. Bilindiği üzere Musevilikte ve Hıristiyanlıkta Kâbe kavramı yoktur.

Go to top