Selamün aleyküm abi.  Besmele ile yemekten zulmetin kalkması meselesini aciklayabilir misiniz?

Kendisinde haramlık şüphesi bulunan ve vera gereği uzak durulmasi gereken sulu kesim tavuk vb. şeyler icin besmele cekilmesiyle haramlık şüphesi kalkar mı? Allah (cc) razi olsun. fatih Tosun

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

1- Müslüman için Besmele hayatının her safhasında olduğu gibi, yeme ve içmesinde de tabii çok çok önemlidir. Samimi olarak çekilen Besmele ile şeytanî ve sair süflî varlıkların zarar ve zulmetleri dağılır. Ama bütün bunlar latîf / son derece şeffaf şeyler olduğu için, kelime ve kavramlarla, tarif ve tasvirlerle anlatıp anlamak, kısacası bu gözlerimizle görüp izah etmek muhâldir. Mü’min bunun böyle olduğuna inanır, hisseder ve manevi hayatında da gayet net bir şekilde yaşar.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) buyurmuşlardır ki:

Bir kimse evine girerken ve yemeğe başlarken, Allah’ın ismini zikrederse (Eûzübillâhi mineşşeytânirracîm Bismillâhirrrahmânirrahîm derse), Şeytan (yardımcılarına), ‘Sizin için burada gecelemek de yok, yemek de yok’ der. Fakat evine girerken Allah’ın adını anmazsa, Şeytan, ‘Geceleyecek yere de, yemeğe de kavuştunuz’ der”. [Râmûzü’l-Ehâdîs, C. 1, S. 44/4]

“Şeytan, Besmele çekilmemiş yemeği kendisine helâl görür. Bir a’râbî Rasûlullah (s.a.v.) ile yemekteydi. Onun Besmelesiz uzanan elini tuttu ve ‘Yemin ederim ki, şeytanın eli de onun eliyle beraber elimin içindeydi’ buyurdu”. [Râmûzü’l-Ehâdîs, c. 1, s. 102/5]

2- Sorunuzun ikinci kısmına gelince… ‘Sulu kesim tavuk’tan kastınız, zannederim ‘sulu yolum’dur. Sulu yolumda şayet tavuk sıcak suya sokulmuş / atılmışsa, o tavuk murdardır-haramdır, hiçbir şekilde yenmesi caiz olmaz. Haram olan bir gıda ise, Besmele çekilmekle helâl hale gelmez. Kaldı ki bu, haram li-gayrihî değil de haram li-aynihî (domuz eti gibi) olsa, -Allah korusun- böyle bir harama Besmele çeken küfre girer.

Ancak tavuk kaynar suya değil de, mesela günümüz üreticilerinin uyguladıklarını söyledikleri gibi 50-54 derecelik bir suya veya buhara tutulmuşsa, buna da şer’an caiz değildir diyemeyiz, haramlığına dair fetva verilmesi doğru olmaz. Lakin ihtiyaten / takva açısından yememek daha uygun olur. Nitekim sulu yolumları yememeğe dikkat ediyoruz. Bu mevzuda detaylı bilgi için bkz.

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/749-helal-tavuk.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/1084-kuruyolum-erpilic-tavuk-hk.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/1027-kuru-yolum-tavuk.html

Bütün bunlar kesin bilinen durumlar içindir. Eğer kesin bir bilgimiz yok, fakat şüphe ediyor ve yemek zorunda kalıyorsak, o zaman da Besmeleyi helâlliğinde şüphe bulunmayan ekmek için çekeriz. Şayet yemeğini yediğimiz kişinin kazancından şüpheliysek, o zaman da yemeklere, içimizden “Hediyyetün minallâh (Allah’tan hediye)” diye niyet ederek yeriz. Yoksa bedenimiz-zahirimiz zarar görmese de, bâtınî cihetten sıkıntı ve feyzimizin inkıtaına sebep olur, bu haram veya şüpheli gıdalar...

Ayrıca yemeklerden sonra Hz. Üstâzımızdan (k.s.) intikal edegelen o “taam duası”nı da mutlaka yapmaya/okumaya gayret etmeliyiz. Şayet bulunduğumuz sofrada o dua yapılmaz veya onun dışında kifayetsiz bir dua edilirse, bilâhare kişi, müstakıl olarak yani kendisi yapmalıdır. Bu duanın büyük faydaları vardır. Eğer yenilen yemeğin içinde vücuda zararlı / maraz hasıl olacak şeyler varsa, onu rûhâniler mideden alıyorlar, hatta dua yapılırken meydana gelen geğirmede çıkarıyorlar. Yenilenler vücutta zulmet değil, nûr oluyor. Ve daha burada sayamadığımız nice faydaları mevcut. İhmâl etmemeli…

Rabbim (c.c.) sizlerden de, bilcümle Ümmet-i Muhammed ve evladından da râzı olsun. Rızâsına muvafakatten ayırmasın. 

Go to top