Selamün aleyküm hocam. Namazda tam huzur bulabilmek, ilahi irtibatı sağlayabilmek, Allah'tan başkalarıyla irtibatı kesebilmek için gözlerimizi yummakta bir sakınca var mıdır? Malumunuz, ilmihalllerde genellikle mekruh olduğu yazılıyor. Ayrıca yukarıya, sağa-sola bakmak, boynumuzu çevirip etrafımıza bakınmak namazı bozar mı? Yunus Vehbi Okumuş - Avustralya

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

Manevi bakımdan güzel kabul edilebilecek bir sebebe, hikmete dayanmadan namazda gözleri kapalı tutmak... Keza gözleri semaya doğru kaldırıp yukarılara bakmak... Veya sağa-sola göz gezdirmek... Yahut boynunu çevirerek sağa-sola bakınmak mekruhtur. Namazı bozmasa da huzuru kaçırır, sevabını eksiltir.

Ancak;

- Bakılması caiz olmayan bir şeyi görmemek için...

- Veya tam bir saygıdan, Allah korkusundan, O'nun huzurunda bulunmanın verdiği huzû ve huşûdan dolayı...

- Yahut Cenab-ı Mevlâ'dan başka her şeyden nazarını-dikkatini kesip sırf Hak Teala'nın mukaddes cânibine yönelmek, namazda huzuru, ilahi irtibatı/râbıtayı temin edebilmek, iç âleminde derli-toplu bulunabilmek kastiyle gözleri yummakta kerahet yoktur. Bu niyetlerden dolayı göz kapalı tutulursa mekruh olmaz.

Ayrıca, bir ihtiyaç anında o yöne ve o şeye gereği kadar göz ucuyla bakmak da mekruh olmaz. [Bkz. Bilmen, Ö.N., Namazın mekruhları bahsi, md. 20]

***

Bu hususla alakalı bir bilgi de, Ahbab Hocaefendi merhumun Notları’arasında şöyledir:

Namazda gözlerini yummak mekruhattan olduğu muhakkak ve mukarrer iken, bir gün aramızda bir münakaşa oldu. Şöyle ki:

- Namazda göz yumulması caizdir, değildir, denildi. Ve neticede soruldu. Hazretimiz (k.s.) cevaben;

- Ahmed’in öküzü gibi bakacağına, nûr-i ilâhiye bağlan ve öylece namazını itmâm eyle (tamamla), buyurdular.  

Go to top